Bài 29 trang 85 SGK Toán 6 tập 2

Bài 29 trang 85 sgk Toán 6 tập 2 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 29 trang 85 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 2 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

   Lời giải bài 29 trang 85 sgk Toán 6 tập 2 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức toán 6 chương 2 phần hình học để tự tin hoàn thành tốt các dạng bài tập vẽ góc cho biết số đo khác.

Đề bài 29 trang 85 SGK Toán 6 tập 2

Gọi \(Ot, \,Ot'\) là hai tia nằm trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng \(xy\) đi qua \(O\). Biết  \(\widehat{xOt} = 30^o\),  \(\widehat{yOt} = 60^o\). Tính số đo các góc \(yOt,\, tOt'.\)

» Bài tập trước: Bài 28 trang 85 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 29 trang 85 sgk Toán 6 tập 2

Hướng dẫn cách làm

+) Để tính góc \(yOt\) ta chỉ ra số đo góc \(xOy\) sau đó chỉ ra  tia \(Ot\) nằm giữa hai tia \(Ox\)\(Oy\) rồi tính góc \(yOt\)

+) Để tính góc \(tOt'\) đầu tiên cần chỉ ra tia \(Ot'\) nằm giữa hai tia \(Oy\)\(Ot\) sau đó ta tính số đo góc \(tOt'\) 
 

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 29 trang 85 SGK Toán 6 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

Bài 29 trang 85 SGK Toán 6 tập 2

+) Ta có: Góc \(xOy\) là góc bẹt, do đó \(\widehat{xOy} = 180^o\)

Tia \(Ot\) nằm trên nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng \(xy\)\(\widehat{xOt} = 30^o\)

Vì \(30^o < 180^o\) nên \(\widehat{xOt} < \widehat{xOy}\) nên tia \(Ot\) nằm giữa hai tia \(Ox\) và \(Oy\), suy ra:

\(\begin{align} \widehat{xOt} + \widehat{yOt} &= \widehat{xOy} \\ \Rightarrow \widehat{yOt} &= \widehat{xOy} - \widehat{xOt} \\ &= 180^o - 30^o \\ &= 150^o \end{align}\)

+) Hai tia \(Ot' \, \text{và} \, Ot\) cùng nằm trên một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng \(xy\), có  \(\widehat{yOt'} < \widehat{yOt} \, (\text{vì} \, 60^o < 150^o)\)

Nên tia \(Ot'\) nằm giữa hai tia \(Oy\) và \(Ot\), suy ra:

\(\begin{align} \widehat{yOt'} + \widehat{tOt'} &= \widehat{yOt} \\ \Rightarrow \widehat{tOt'} &= \widehat{yOt} - \widehat{yOt'} \\ &= 150^o - 60^o \\ &= 90^o \end{align}\)

» Bài tập tiếp theo: Bài 30 trang 87 SGK Toán 6 tập 2

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 29 trang 85 sgk toán 8 tập 2. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu