Đáp án bài 29 trang 85 sách giáo khoa toán 6 tập 2

Xem cách làm và đáp án bài 29 trang 85 sgk toán 6 tập 2

Đề bài:

Gọi Ot, Ot' là hai tia nằm trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng xy đi qua O. Biết góc xOt = 30⁰, góc yOt = 60⁰. Tính số đo các góc yOt, tOt'.

Đáp án:

Đáp án bài 29 trang 85 sgk toán 6 tập 2
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 29 trang 85 sách giáo khoa toán 6 tập 2 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu