Đáp án bài 25 trang 84 sách giáo khoa toán 6 tập 2

Xem cách làm và đáp án bài 25 trang 84 sgk toán 6 tập 2

Đề bài:

Vẽ góc IKM có số đo bằng 135⁰.

Đáp án:

- Vẽ hình:

một trăm ba lăm độ

- Cách vẽ:

   + Vẽ tia KI.

   + Đặt thước đo góc sao cho tâm của thước trùng với góc K của tia KI và tia KI đi qua vạch 0⁰.

   + Vẽ tia KM đi qua vạch 135 của thước. Ta vẽ được góc IKM = 135⁰

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 25 trang 84 sách giáo khoa toán 6 tập 2 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu