Giải bài 26 trang 84 sgk toán 6 tập 2

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 26 trang 84 sách giáo khoa toán lớp 6

Đề bài:

Vẽ góc cho biết một cạnh và số đo góc đó trong bốn trường hợp sau (h.35)

Câu hỏi bài 26 trang 84 sgk toán 6 tập 2
 

Đáp án:

a) Đỉnh của góc là A, một cạnh là AB, cần vẽ tia AC.

Đáp án câu a bài 26 trang 84 sgk toán 6 tập 2
 

b) Đỉnh của góc là C, một cạnh là Cx, cần vẽ tia Cz.

Đáp án câu b bài 26 trang 84 sgk toán 6 tập 2
 

c) Đỉnh của góc là D, một cạnh là Dy, cần vẽ tia Dx.

Đáp án câu c bài 26 trang 84 sgk toán 6 tập 2
 

d) Đỉnh của góc là F, Một cạnh là EF, cần vẽ tia Fy.

Đáp án câu d bài 26 trang 84 sgk toán 6 tập 2
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 26 trang 84 sgk toán 6 tập 2 để xem ở dưới đây
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu