Bài 25 trang 12 SGK Toán 8 tập 1

Bài 25 trang 12 sgk toán 8 tập 1 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 25 trang 12 sách giáo khoa toán lớp 8 tập 1 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

   Lời giải bài 25 trang 12 sgk toán 8 tập 1 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức toán 8 bài 3 để tự tin hoàn thành tốt các bài khác.

Đề bài 25 trang 12 SGK Toán 8 tập 1

Tính

a)  \((a + b + c)^2\);                  b) \((a + b – c)^2\);

c)  \((a – b – c)^2 \)

Giải bài 25 trang 12 sgk toán 8 tập 1

Hướng dẫn cách làm

Áp dụng bình phương của một tổng, bình phương của một hiệu.

\({\left( {A + B} \right)^2} = {A^2} + 2AB + {B^2}\)

\({\left( {A - B} \right)^2} = {A^2} - 2AB + {B^2}\)

Bài trước: Bài 24 trang 12 sgk toán 8 tập 1

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 25 trang 12 SGK toán tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

a) \((a + b + c)^2 = [(a + b) + c]^2 = (a + b)^2 + 2(a + b)c + c^2\)

                    \(   = a^2+ 2ab + b^2 + 2ac + 2bc + c^2\)

                     \(  = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ac\).

b) \((a + b – c)^2 = [(a + b) – c]^2 = (a + b)^2 - 2(a + b)c + c^2\)

                      \( = a^2 + 2ab + b^2 - 2ac - 2bc + c^2\)

                       \(= a^2 + b^2 + c^2 + 2ab - 2bc - 2ac.\)

c) \((a – b –c)^2 = [(a – b) – c]^2 = (a – b)^2 – 2(a – b)c + c^2\)

\(= a^2 – 2ab + b^2 – 2ac + 2bc + c^2\)

\(= a^2 + b^2 + c^2 – 2ab + 2bc – 2ac.\)

Giải bài tập khác

Giải bài 25 sgk toán 8 tập 1 trang 12

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 25 trang 12 sgk toán 8 tập 1. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 8 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
bài viết bạn đã xem
Back to top