Bài 24 trang 12 SGK Toán 8 tập 1

Bài 24 trang 12 sgk toán 8 tập 1 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 24 trang 12 sách giáo khoa toán lớp 8 tập 1 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

    Tài liệu hướng dẫn giải bài 24 trang 12 sgk toán 8 tập 1 này giúp bạn biết được cách làm để hoàn thành tốt bài tập và nắm vững các kiến thức quan trọng của bài học toán 8 bài 3 đã được học trên lớp.

Đề bài 24 trang 12 SGK Toán 8 tập 1

Tính giá trị của biểu thức

 \(49x^2 – 70x + 25\) trong mỗi trường hợp sau:

a) \(x = 5;\)                               b) \(x={1\over 7}\)

»Bài trước: bài 23 trang 12 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 24 trang 12 sgk toán 8 tập 1

Hướng dẫn cách làm

Áp dụng bình phương của một hiệu, sau đó thay lần lượt từng giá trị của  \(x\)  để tính giá trị của biểu thức.

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 24 trang 12 SGK toán tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

\(49x^2 – 70x + 25 = (7x)^2 – 2 . 7x . 5 + 52 = (7x – 5)^2 \)

a)  Với \(x = 5: (7 . 5 – 5)^2 = (35 – 5)^2 = 30^2 = 900\)

b)  Với \(x = \dfrac{1}{7}\) ta có:\({\left( {7.\dfrac{1}{7} - 5} \right)^2} = {\left( {1 - 5} \right)^2} = {\left( { - 4} \right)^2} = 16 \)

Giải bài tập khác

giải bài 24 sgk toán 8 tập 1 trang 12

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 24 trang 12 sgk toán 8 tập 1. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 8 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
bài viết bạn đã xem
Back to top