Bài 19 trang 11 SGK Toán 8 tập 1

Bài 19 trang 11 sgk toán 8 tập 1 được giải bởi ĐọcTàiLiệu giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 19 trang 11 sách giáo khoa toán lớp 8 tập 1.

   Tài liệu hướng dẫn giải bài 19 trang 11 sgk toán 8 tập 1 này giúp bạn biết được cách làm để hoàn thành tốt bài tập và nắm vững các kiến thức quan trọng về những hằng đẳng thức đáng nhớ của bài học toán 8 bài 3 đã được học trên lớp.

Đề bài 19 trang 11 SGK Toán 8 tập 1

Đố:

Tính diện tích phần hình còn lại mà không cần đo.

Từ một miếng tôn hình vuông có cạnh bằng \(a + b\), bác thợ cắt đi một miếng cũng hình vuông có cạnh bằng \(a - b \)(cho \(a > b\)). Diện tích phần hình còn lại là bao nhiêu ? Diện tích phần hình còn lại có phụ thuộc vào vị trí cắt không ?

Giải bài 19 trang 11 sgk toán 8 tập 1

Hướng dẫn cách làm

- Biểu diễn phần diện tích còn lại của miếng tôn theo \(a,b\)

- Áp dụng:

\({\left( {A + B} \right)^2} = {A^2} + 2AB + {B^2}\)

\({\left( {A - B} \right)^2} = {A^2} - 2AB + {B^2}\)

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 19 trang 11 SGK toán tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

Diện tích của miếng tôn là \((a + b)^2\) 

Diện tích của miếng tôn phải cắt là \((a – b)^2\).

Phần diện tích còn lại là  \((a + b)^2 - (a – b)^2\) .

Ta có:

\(\eqalign{ & {\left( {a + b} \right)^2} - {\left( {a - b} \right)^2} \cr & = {a^2} + 2ab + {b^2} - \left( {{a^2} - 2ab + {b^2}} \right) \cr & = {a^2} + 2ab + {b^2} - {a^2} + 2ab - {b^2} \cr & = \left( {{a^2} - {a^2}} \right) + \left( {{b^2} - {b^2}} \right) + \left( {2ab + 2ab} \right) \cr & = 4ab \cr} \)

Vậy phần diện tích hình còn lại là \(4ab\) và không phụ thuộc vào vị trí cắt.

Giải bài tập khác

Bài 19 trang 11 sgk toán 8 tập 1

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 19 trang 11 sgk toán 8 tập 1. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 8 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
bài viết bạn đã xem
Back to top