Bài 22 trang 12 SGK Toán 8 tập 1

Bài 22 trang 12 sgk toán 8 tập 1 được giải bởi ĐọcTàiLiệu giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 22 trang 12 sách giáo khoa toán lớp 8 tập 1.

   Bạn muốn giải bài 22 trang 12 SGK Toán 8 tập 1? Đừng bỏ qua bài viết này. Với những hướng dẫn chi tiết, không chỉ  tham khảo cách làm hoặc đáp án mà bài viết này còn giúp bạn nắm vững lại các kiến thức toán 8 bài 3 để tự tin giải tốt các bài khác.

Đề bài 22 trang 12 SGK Toán 8 tập 1

a) \({101^2};\) 

b) \({199^2};\)

c) \(47.53\)

» Bài tập trước: Bài 21 trang 12 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 22 trang 12 sgk toán 8 tập 1

Hướng dẫn cách làm

Áp dụng:

\({\left( {A + B} \right)^2} = {A^2} + 2AB + {B^2}\)

\({\left( {A - B} \right)^2} = {A^2} - 2AB + {B^2}\)

\({A^2} - {B^2} = \left( {A + B} \right)\left( {A - B} \right)\)

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 22 trang 12 SGK toán tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

Cách 1

a)

\(\eqalign{ & {101^2} = {\left( {100 + 1} \right)^2} \cr & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = {100^2} + 2.100.1 + {1^2} \cr & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 10000 + 200 + 1 \cr & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 10201 \cr} \)

b)

\(\eqalign{ & {199^2} = {\left( {200 - 1} \right)^2} \cr & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = {200^2} - 2.200.1 + {1^2} \cr & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 40000 - 400 + 1 = 39601 \cr}\)

c)

\(\eqalign{ & 47.53 = \left( {50 - 3} \right)\left( {50 + 3} \right) \cr & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = {50^2}-{3^2} = 2500 - 9 = 2491 \cr} \)

Cách 2 

a) \(101^2 = (100 + 1)^2 = 100^2 + 2.100 + 1 = 10201. \)

b) \(199^2 = (200 – 1)^2 = 200^2 – 2.200 + 1 = 39601\) 

c) \(47.53 = (50 – 3)(50 + 3) = 50^2 – 3^2 = 2500 – 9 = 2491.\)

Giải bài tập khác

giải bài 22 sgk toán 8 tập 1 trang 12

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 22 trang 12 sgk toán 8 tập 1. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 8 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
bài viết bạn đã xem
Back to top