Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 6

Bài 2 trang 54 SGK Vật lí 6

Hướng dẫn giải bài tập 2 trang 54 sách giáo khoa Vật lí lớp 6 : Có những hiện tượng gì xảy ra đối với quả bóng?

Đề bài:

Một học sinh đá vào quả bóng. Có những hiện tượng gì xảy ra đối với quả bóng? Hãy chọn câu trả lời đúng nhất.

A. Quả bóng bị biến dạng.

B. Chuyển động của quả bóng bị biến đổi.

C. Quả bóng bị biến dạng, đồng thời chuyển động của nó bị biến đổi

D. Không có sự biến đổi nào xảy ra.

Đáp án giải bài 2 trang 54 sgk Vật lí lớp 6

Câu C. là câu trả lời đúng vì khi bị lực tác dụng quả bóng bị biến dạng, đồng thời chuyển động của nó bị biến đổi.

--------------------------------------------------------------------

» Tham khảo thêm:

doctailieu.com
Tải về
24/07/2018    00:28 AM
24/07/2018    00:28 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top