Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 6

Bài 6 trang 55 SGK Vật lí 6

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 6 trang 55 sách giáo khoa vật lí 6

Đề bài:

a) Tại sao kéo cắt kim loại có tay cầm dài hơn lưỡi kéo?

b) Tại sao kéo cắt giấy, cắt tóc có tay cầm ngắn hơn lưỡi kéo?

Câu hỏi bài 6 trang 55 sgk toán 6 tập 1
 

Đáp án: Bài 6 trang 55 SGK Vật lí 6

a) Vì khi cắt kim loại ta cần lực cắt lớn nên cán kéo aphải dài hơn lưỡi kéo.

b) Vì khi cắt giấy, cắt tóc cần lực cắt nhỏ nên cán kéo phải ngắn hơn lưỡi kéo.

» Bài tiếp theo: Giải ô chữ trang 56 SGK Vật lí 6

doctailieu.com
Tải về
24/07/2018    10:28 AM
24/07/2018    10:28 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top