Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 6

Giải vật lý lớp 6: Đáp án bài 2 trang 53 SGK Vật lý 6

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 2 trang 53 sách giáo khoa vật lý 6

Đề bài:

Tác dụng đẩy, kéo của vật này lên vật khác gọi là gì?

Đáp án: 

Tác dụng đẩy, kéo vật này lên vật khác gọi là lực.

doctailieu.com
Tải về
22/07/2018    22:08 PM
22/07/2018    22:08 PM
Back to top