Trò chơi ô chữ trang 56 sgk Vật lí 6

Đáp án trò chơi ô chữ trang 56 sgk Vật lí 6 : Trả lời các câu hỏi để xác định được từ hàng dọc trong trò chơi ô chữ - Tổng kết chương 1 cơ học

Đáp án trò chơi ô chữ Tổng kết chương Cơ học (SGK Vật lí 6, trang 56)

A. Ô chữ thứ nhất

1. Máy cơ đơn giản làm thay đổi độ lớn của lực (11 ô): RÒNG RỌC ĐỘNG

2. Dụng cụ đo thể tích (10 ô): BÌNH CHIA ĐỘ

3. Phần không gian mà vật chiếm chỗ (7 ô):THỂ TÍCH

4. Loại dụng cụ giúp con người làm việc dễ dàng hơn (12 ô): MÁY CƠ ĐƠN GIẢN

5. Dụng cụ giúp con người làm việc dễ dàng hơn (15 ô): MẶT PHẲNG NGHIÊNG

6. Lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật (8 ô): TRỌNG LỰC

7. Thiết bị gồm cả ròng rọc động và ròng rọc cố định (6 ô): PALĂNG

Từ hàng dọc là: ĐIỂM TỰA

B. Ô chữ thứ 2

1. Lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật (8 ô): TRỌNG LỰC

2. Đại lượng chỉ lượng chất chứa trong vật (9 ô): KHỐI LƯỢNG

3. Cái gì dùng để đo khối lượng (6 ô): CÁI CÂN

4. Lực mà lò xo tác dụng lên tay ta khi tay ép lò xo lại (9 ô): LỰC ĐÀN HỒI

5. Máy cơ đơn giản có điểm tựa (6 ô): ĐÒN BẨY.

6. Dụng cụ mà thợ may thường lấy để đo cơ thể khách hành (8 ô): THƯỚC DÂY

Từ hàng dọc là: LỰC ĐẨY

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

Hiền Phạm (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X