Bài 1 trang 54 sgk Vật lí 6

Hướng dẫn giải bài tập 1 trang 54 sách giáo khoa Vật lí lớp 6 : Dùng các từ trong 3 ô sau để viết thành 5 câu khác nhau ...
Mục lục nội dung

Đề bài:

Hãy dùng các từ trong 3 ô sau để viết thành 5 câu khác nhau:

- con trâu

- người thủ môn bóng đá

- chiếc kìm nhổ đinh

- thanh nam châm

- chiếc vợt bóng bàn

- quả bóng đá

- quả bóng bàn

- cái cày

- cái đinh

- miếng sắt

- lực hút

- lực đẩy

- lực kéo

Đáp án giải bài 1 trang 54 sgk Vật lí lớp 6

-    Con trâu tác dụng lực kéo lên cái cày.

-    Người thủ môn bóng đá tác dụng lực kéo lên quả bóng đá

-    Chiếc kềm nhổ đinh tác dụng lực kéo lên cái đinh

-    Thanh nam châm tác dụng lực hút lên miếng sắt

-    Chiếc vợt bóng bàn tác dụng lực đẩy lên quả bóng bàn.

--------------------------------------------------------------------

» Tham khảo thêm:

Hiền Phạm (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X