Mục lục bài học
Giải SGK Vật Lí Lớp 12

Đáp án bài 2 trang 169 sách giáo khoa vật lý 12

Xem cách làm và đáp án bài 2 trang 169 SGK Lý học lớp 12

Đề bài

Trình bày tiên đề Bo về các trạng thái dừng.

Hướng dẫn giải

- Nguyên tử chỉ tồn tại trong một số trạng thái có năng lượng xác định, gọi là các trạng thái dừng. Khi ở trong các trạng thái dừng thì nguyên tử không bức xạ.

- Trong các trạng thái dừng của nguyên tử, electron chỉ chuyển động quanh hạt nhân trên những quỹ đạo có bán kính hoàn toàn xác định gọi là các quỹ đạo dừng.

doctailieu.com
Tải về
22/08/2018    10:42 AM
22/08/2018    10:42 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu