Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 11

Giải bài 2 trang 49 sách giáo khoa vật lý lớp 11

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 2 trang 49 SGK vật lý lớp 11 tiết học về điện năng và công suất điện

Bài 2. Hãy nêu tên một công cụ hay một thiết bị điện cho mỗi trường hợp dưới đây:

a) Khi hoạt động biến đổi điện năng thành nhiệt năng và năng lượng ánh sáng.

b) Khi hoạt động biến đổi toàn bộ điện năng thành nhiệt năng.

c) Khi hoạt động biến đổi điện năng thành cơ năng và nhiệt năng.

d) Khi hoạt động biến đổi điện năng thành năng lượng hóa học và nhiệt năng.

Trả lời

a) Khi hoạt động biến đổi điện năng thành nhiệt năng và năng lượng ánh sáng.

- Lò vi sóng, bóng đèn điện

b) Khi hoạt động biến đổi toàn bộ điện năng thành nhiệt năng.

- Bàn ủi (bàn là) điện

c) Khi hoạt động biến đổi điện năng thành cơ năng và nhiệt năng.

- Quạt điện, mô-tơ điện.

d) Khi hoạt động biến đổi điện năng thành năng lượng hóa học và nhiệt năng.

- Bình điện phân dùng trong mạ điện.

doctailieu.com
Tải về
22/08/2018    23:14 PM
22/08/2018    23:14 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu