Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 11

Giải bài 3 trang 49 sách giáo khoa vật lý lớp 11

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 3 trang 49 SGK vật lý lớp 11 tiết học về điện năng và công suất điện

Bài 3: Công suất tỏa nhiệt của một đoạn mạch là gì và được tính bằng công thức nào?

Trả lời

Công suất tỏa nhiệt P của  một đoạn mạch khi có dòng điện chạy qua đặc trưng cho tốc độ tỏa nhiệt của một đoạn mạch đó được tính bằng nhiệt lượng tỏa ra ở của một đoạn mạch dẫn đó trong một đơn vị thời gian. 

=> Công thức: P = RI²

Trong đó:

R là điện trở vật dẫn

I là cường độ dòng điện

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 3 trang 49 sách giáo khoa vật lý lớp 11 để xem ở dưới đây
Tải về
23/08/2018    01:04 AM
23/08/2018    01:04 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu