Bài 174 trang 67 SGK Toán 6 tập 2

Bài 174 trang 67 sgk Toán 6 tập 2 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 174 trang 67 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 2 đúng và ôn tập các kiến thức đã học

   Lời giải bài 174 trang 67 sgk Toán 6 tập 2 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức toán 6 phần số học để tự tin hoàn thành tốt các bài tập khác.

Đề bài 174 trang 67 SGK Toán 6 tập 2

So sánh hai biểu thức A và B biết rằng:

\( \displaystyle A = {{2000} \over {2001}} + {{2001} \over {2002}}\)

\( \displaystyle B = {{2000 + 2001} \over {2001 + 2002}}\)

» Bài tập trước: Bài 173 trang 67 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 174 trang 67 sgk Toán 6 tập 2

Hướng dẫn cách làm

Ta sử dụng \(\dfrac{a}{b} > \dfrac{a}{{b + c}}\,\,\left( {c > 0} \right)\)

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 174 trang 67 SGK Toán 6 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

Cách 1

Ta có: \( \displaystyle {{2000} \over {2001}} > {{2000} \over {2001 + 2002}}\) (hai phân số dường có cùng tử, phân số nào có mẫu lớn hơn thì nhỏ hơn)

\( \displaystyle {{2001} \over {2002}} > {{2001} \over {2001 + 2002}}\)  (hai phân số dương có cùng tử, phân số nào có mẫu lớn hơn thì nhỏ hơn)

Cộng vế với vế ta được:

\( \displaystyle {{2000} \over {2001}} + {{2001} \over {2002}} > {{2000} \over {2001 + 2002}} + {{2001} \over {2001 + 2002}}\)

Vậy \( \displaystyle A > B\) 

Cách 2

\(\dfrac{2000}{4000} = \bf \dfrac{1}{2} < \dfrac{2000}{2001} < 1\)  

\(\dfrac{2001}{4002} = \bf \dfrac{1}{2} < \dfrac{2001}{2002} < 1 \, \)  

Suy ra: \(\dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{2} < \dfrac{2000}{2001} + \dfrac{2001}{2002} < 1 + 1\)

Hay \(1 < \dfrac{2000}{2001} + \dfrac{2001}{2002} < 2\)  \((1)\)

\(B = \dfrac{2000 + 2001}{2001 + 2002} = \dfrac{4001}{4003} < 1\)  \((2)\)

Từ \((1)\) và \((2)\) suy ra: \(\bf \dfrac{2000}{2001} + \dfrac{2001}{2002} > \dfrac{2000 + 2001}{2001 + 2002}\)

Hay \(\bf A > B\)

» Bài tập tiếp theo: Bài 175 trang 67 SGK Toán 6 tập 2

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 174 trang 67 sgk toán 8 tập 2. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 174 trang 67 SGK Toán 6 tập 2 để xem ở dưới đây
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu