Giải bài 171 trang 67 sgk toán 6 tập 2

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 171 trang 67 sách giáo khoa toán lớp 6

Đề bài:

Tính giá trị các biểu thức sau:

A = 27 + 46 + 79 + 34 + 53;

B = – 377 – (98 – 277)

C = – 1,7× 2,3 + 1,7.× (- 3,7) – 1,7×3 – 0,17:0,1

Câu hỏi bài 171 trang 67 sgk toán 6 tập 2
 

Đáp án:

A = 27 + 46 + 79 + 34 + 53 = (27 + 53)  +  (46 + 34) + 79 = 80 + 80 + 79 = 239

B = - 377 - (98 - 277)

   = - 377 - 98 + 277

   =  - 475 + 277

   = - (475 - 277)

   =           -198

C = - 1,7× 2,3 + 1,7.× (- 3,7) - 1,7×3 - 0,17:0,1

  = - 1,7× 2,3 + 1,7.× (- 3,7) - 1,7×3 - 0,17.10

 = - 1,7× 2,3 + 1,7.× (- 3,7) - 1,7×3 - 1,7

  = 1,7. (-2,3 – 3,7 – 3 – 1)

  = 1,7 . (-10)  

  =  -17.

Đáp án bài 171 trang 67 sgk toán 6 tập 2
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 171 trang 67 sgk toán 6 tập 2 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu