Đáp án bài 170 trang 67 sách giáo khoa toán 6 tập 2

Xem cách làm và đáp án bài 170 trang 67 sgk toán 6 tập 2

Đề bài:

Tìm giao của tập hợp C các số chẵn và tập hợp L các số lẻ.

Đáp án:

Gọi một số m ∈ Z thì 2m là số chẵn và 2m +1 là số lẻ. Ta có:

C = {x ∈ Z / x = 2m}

L = { x ∈ Z / x = 2m + 1}

⇒ C ∩ L = Ø vì không có số nào vừa chẵn vừa lẻ.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 170 trang 67 sách giáo khoa toán 6 tập 2 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu