Giải toán lớp 12: Đáp án bài 15 trang 101 SGK hình học

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 15 trang 101 sách giáo khoa toán hình học lớp 12.

Đề bài

Cho hai đường thẳng chéo nhau

Câu hỏi bài 15 trang 101 sgk hình học lớp 12

a) Viết phương trình các mặt phẳng ( α ) và ( β ) song song với nhau và lần lượt chứa d và d ′ .

b) Lấy hai điểm M ( 2 ; − 1 ; 1 ) và M ′ ( 2 ; 0 ; 1 ) lần lượt trên d và d ′ . Tính khoảng cách từ M đến mặt phẳng ( β ) và khoảng cách từ M ′ đến mặt phẳng ( α ) . So sánh hai khoảng cách đó.

Hướng dẫn giải

a) Mặt phẳng ( α ) chính là mặt phẳng chứa d và song song với d ′

Mặt phẳng β chính là mặt phẳng chứa d ′ và song song với d

b) Sử dụng công thức tính khoảng cách từ 1 điểm đến một mặt phẳng.

Đáp án bài 15 trang 101 sgk hình học lớp 12

Đáp án bài 15 trang 101 sgk hình học lớp 12

Thanh Long (Tổng hợp)

TẢI VỀ

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM