Giải bài 10 trang 100 sách giáo khoa hình học lớp 12

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 10 trang 100 SGK hình học lớp 12

Đề bài

Trong không gian O x y z cho đường thẳng d :

Câu hỏi bài 10 trang 100 sgk hình học lớp 12

a) Tìm toạ độ giao điểm A của d và ( α ) .

b) Viết phương trình mặt phẳng ( β ) qua A và vuông góc với d .

Hướng dẫn giải

a) Tham số hóa tọa độ điểm A theo tham số t , thay tọa độ điểm A vào phương trình mặt phẳng α , tìm t và sauy ra tọa độ điểm A .

b) Mặt phẳng β đi qua A và nhận VTCP của đường thẳng d là VTPT. Viết phương trình mặt phẳng b e t a khi biết một điểm đi qua và VTPT.

Đáp án bài 10 trang 100 sgk hình học lớp 12

Đáp án bài 10 trang 100 sgk hình học lớp 12

Thanh Long (Tổng hợp)

TẢI VỀ

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM