Mục lục bài học
Giải SGK Vật Lí Lớp 12

Giải lý lớp 12: Đáp án bài 10 trang 158 SGK vật lý

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 10 trang 158 sách giáo khoa vật lý lớp 12

Đề bài

Chọn câu đúng.

Chiếu ánh sáng đơn sắc vào mặt một tấm đồng. Hiện tượng quang điện sẽ không xảy ra nếu ánh sáng có bước sóng.

A. 0,1 μm.                                                 B. 0,2 μm.

C. 0,3 μm.                                                 D. 0,4 μm. 

Hướng dẫn giải

Điều kiện xảy ra hiện tượng quang điện: λ ≤ λ0

Đáp án bài 10 trang 158 sgk vật lý lớp 12

Đáp án D

Xem bảng 30.1 (SGK trang 155) ta có giới hạn quang điện của đồng là: λ0 = 0,3 μm

=> Ánh sáng có bước sóng λ = 0,4 μm > λ0  nên không xảy ra hiện tượng quang điện

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải lý lớp 12: Đáp án bài 10 trang 158 SGK vật lý để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu