Bài 12 trang 13 SGK Toán 8 tập 2

Xuất bản: 24/09/2019 - Cập nhật: 08/11/2019 - Tác giả:

Bài 12 trang 13 sgk Toán 8 tập 2 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 12 trang 13 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập 2 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

Lời giải bài 12 trang 13 sgk Toán 8 tập 2 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức Toán 8 bài 3 chương 3 phần đại số để tự tin hoàn thành tốt các bài tập phương trình đưa được về dạng ax + b = 0 khác.

Đề bài 12 trang 13 SGK Toán 8 tập 2

a) \(\dfrac{5x-2}{3}=\dfrac{5-3x}{2}\)

b) \(\dfrac{10x+3}{12}=1+\dfrac{6+8x}{9}\)

c) \(\dfrac{7x-1}{6} + 2x = \dfrac{16 - x}{5}\)

d) \(4(0,5 - 1,5x) =  -\dfrac{5x-6}{3}\)

» Bài tập trướcBài 11 trang 13 sgk Toán 8 tập 2

Giải bài 12 trang 13 sgk Toán 8 tập 2

Hướng dẫn cách làm

- Để giải các phương trình đưa được về \(ax + b = 0\) ta thường biến đổi phương trình như sau:

+ Quy đồng mẫu hai vế phương trình và khử mẫu.

+ Thực hiện phép tính để bỏ dấu ngoặc và chuyển vế các hạng tử để đưa phương trình về dạng \(ax + b=0\) hoặc \(ax=-b\).

+ Tìm nghiệm của phương trình dạng \(ax+b=0\)

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 12 trang 13 SGK Toán 8 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

a) \(\dfrac{5x-2}{3}=\dfrac{5-3x}{2}\)

\(\Leftrightarrow \dfrac{{2\left( {5x - 2} \right)}}{6} = \dfrac{{3\left( {5 - 3x} \right)}}{6}\)

\(⇔ 2(5x - 2) = 3(5 - 3x)\)

\(⇔ 10x - 4    = 15 - 9x\)

\(⇔ 10x + 9x = 15 + 4\)

\(⇔ 19x         = 19\)

\(\Leftrightarrow x = 19:19\)

\(⇔ x             = 1\)

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất \(x = 1\)

b) \(\dfrac{10x+3}{12}=1+\dfrac{6+8x}{9}\)

\(⇔  \dfrac{3(10x+3)}{36}=\dfrac{{36}}{{36}} + \dfrac{{4(6 + 8x)}}{{36}}\)

\(⇔ 30x + 9      = 36 + 24 + 32x\)

\(⇔ 30x - 32x    = 60 - 9\)

\(⇔ -2x             = 51\)

\(⇔ x                = \dfrac{-51}{2}\)

\(\Leftrightarrow x= -25,5\)

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất \(x = -25,5\)

c)  \(\dfrac{7x-1}{6} + 2x =  \dfrac{16 - x}{5}\)

\(\Leftrightarrow \dfrac{{5.\left( {7x - 1} \right)}}{{30}} + \dfrac{{30.2x}}{{30}} = \dfrac{{6.\left( {16 - x} \right)}}{{30}}\)

\(\Leftrightarrow 5.\left( {7x - 1} \right) + 60x = 6\left( {16 - x} \right)\)

\(\Leftrightarrow 35x - 5 + 60x = 96 - 6x\)

\(⇔ 95x -5 = 96 - 6x\)

\(⇔  95x + 6x    = 96 + 5\)

\(⇔ 101x            = 101\)

\(\Leftrightarrow x = 101:101\)

\(⇔ x               = 1\)

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất \(x = 1\)

d) \(4(0,5 - 1,5x) =  -\dfrac{5x-6}{3}\)

\(⇔ 2 - 6x =  -\dfrac{5x-6}{3}\)

\(\Leftrightarrow \dfrac{{3\left( {2 - 6x} \right)}}{3} =  - \dfrac{{5x - 6}}{3}\)

\(⇔ 3(2 - 6x)= - (5x-6)\)

\(⇔ 6 - 18x = -5x + 6\)

\(⇔ -18x + 5x = 6-6\)

\(⇔ -13x         = 0\)

\(\Leftrightarrow x = 0:( - 13)\)

\(⇔ x              = 0\)

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất \(x = 0.\)

Giải bài tập khác

Xem thêm hướng dẫn giải các bài tập tiếp theo

Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 12 trang 13 sgk toán 8 tập 2. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 8 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM