Bài 11 trang 13 SGK Toán 8 tập 2

Xuất bản: 24/09/2019 - Cập nhật: 08/11/2019 - Tác giả:

Bài 11 trang 13 sgk Toán 8 tập 2 được giải bởi ĐọcTàiLiệu giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 11 trang 13 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập 2.

Tài liệu hướng dẫn giải bài 11 trang 13 sgk Toán 8 tập 2 này giúp bạn biết được cách làm để hoàn thành tốt bài tập và nắm vững các kiến thức quan trọng của bài học chương 11 phần đại số phương trình đưa được về dạng ax + b = 0 đã được học trên lớp.

Đề bài 11 trang 13 SGK Toán 8 tập 2

Giải các phương trình:

a) \(3x - 2 = 2x - 3\)

b) \(3 - 4u + 24 + 6u = u + 27 + 3u\)

c) \(5 - (x - 6) = 4(3 - 2x)\)

d) \(-6(1,5 - 2x) = 3(-15 + 2x)\)

e) \(0,1 - 2(0,5t - 0,1) = 2(t - 2,5) ,- 0,7\)

f) \(\dfrac{3}{2}(x -\dfrac{5}{4})-\dfrac{5}{8} = x\)

» Bài tập trướcBài 10 trang 12 sgk Toán 8 tập 2

Giải bài 11 trang 13 sgk Toán 8 tập 2

Hướng dẫn cách làm

a+b) Thực hiện quy tắc chuyển vế các hạng tử để đưa phương trình về dạng \(ax + b=0\) hoặc \(ax=-b\)

c+d+e) Thực hiện phép tính để bỏ dấu ngoặc và chuyển vế các hạng tử để đưa phương trình về dạng \(ax + b=0\) hoặc \(ax=-b\)

f) Thực hiện các bước sau:

+ Quy đồng mẫu hai vế và khử mẫu.

+ Thực hiện phép tính để bỏ dấu ngoặc và chuyển vế các hạng tử để đưa phương trình về dạng \(ax + b=0\) hoặc \(ax=-b\)

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 11 trang 13 SGK Toán 8 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

a) \(3x - 2 = 2x - 3\)

\(⇔ 3x - 2x = -3 + 2\)

\(⇔ x          = -1\)

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất \(x = -1.\)

b) \(3 - 4u + 24 + 6u = u + 27 + 3u\)

\(⇔ 2u + 27           = 4u + 27\)

\(⇔ 2u - 4u            = 27 - 27\)

\(⇔ -2u                  = 0\)

\(⇔ u                     = 0\)

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất \(u = 0.\)

c) \(5 - (x - 6) = 4(3 - 2x)\)

\(⇔ 5 - x + 6 = 12 - 8x\)

\(⇔ -x + 11   = 12 - 8x\)

\(⇔ -x + 8x   = 12 - 11\)

\(⇔ 7x          = 1\)

\(⇔ x            =  \dfrac{1}{7}\)

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất \(x =  \dfrac{1}{7}\)

d) \(-6(1,5 - 2x) = 3(-15 + 2x)\)

\(⇔ -9 + 12x      = -45 + 6x\)

\(⇔ 12x - 6x      = -45 + 9\)

\(⇔ 6x               = -36\)

\(⇔ x               = -36:6\)

\(⇔ x                 = -6\)

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất \(x = -6\)

e) \(0,1 - 2(0,5t - 0,1) = 2(t - 2,5)\)\(\, - 0,7\)

\(⇔ 0,1 - t + 0,2         = 2t - 5 - 0,7\)

\(⇔ -t + 0,3                = 2t - 5,7\)

\(⇔ -t - 2t                   = -5,7 - 0,3\)

\(⇔ -3t                       = -6\)

\(⇔ t                          = (-6):(-3)\)

\(⇔ t                          = 2\)

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất \(t = 2\)

f) \(\dfrac{3}{2}(x -\dfrac{5}{4})-\dfrac{5}{8} = x\)

\(⇔  \dfrac{3}{2}x -  \dfrac{15}{8} -  \dfrac{5}{8}    = x\)

\(⇔ \dfrac{3}{2}x -x=\dfrac{15}{8}+\dfrac{5}{8}\)

\(⇔ \dfrac{1}{2}x                =  \dfrac{20}{8}\)

\(⇔ x                  = \dfrac{20}{8} :  \dfrac{1}{2}\)

\(⇔ x                  = 5\)

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất \(x = 5\).

Giải bài tập khác

Xem thêm hướng dẫn giải các bài tập tiếp theo

Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 11 trang 13 sgk toán 8 tập 2. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 8 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM