Bài 118 trang 52 SGK Toán 6 tập 2

Bài 118 trang 52 sgk Toán 6 tập 2 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 118 trang 52 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 2 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

   Bạn tìm tài liệu hướng dẫn giải bài 118 trang 52 SGK Toán 6 tập 2? không cần tìm nữa...

Những nội dung dưới đây không chỉ giúp bạn biết được cách làm, tham khảo đáp án... mà còn hỗ trợ bạn ôn tập để nắm vững các kiến thức toán 6 chương 3 phần đại số đã được học trên lớp

Xem chi tiết...

Đề bài 118 trang 52 SGK Toán 6 tập 2

Tuấn có 21 viên bi. Tuấn cho Dũng \(\dfrac{3}{7}\) số bi của mình. Hỏi

a) Dũng được Tuấn cho bao nhiêu viên bi ?

b) Tuấn còn lại bao nhiêu viên bi ?

» Bài tập trước: Bài 117 trang 51 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 118 trang 52 sgk Toán 6 tập 2

Hướng dẫn cách làm

Nội dung

Muốn tìm \(\dfrac{m}{n}\) của số b cho trước, ta tính \(b.\dfrac{m}{n}\), \(\left( {m,n \in N,n \ne 0} \right)\) 

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 118 trang 52 SGK Toán 6 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

a) Dũng được Tuấn cho số viên bi là:

\(21.\dfrac{3}{7} = 9\) (viên bi)

b) Tuấn còn lại số viên bi là: \( 21 - 9 = 12\) (viên bi)

Đáp số: a) 9 viên bi;

            b) 12 viên bi 

» Bài tập tiếp theo: Bài 119 trang 52 SGK Toán 6 tập 2

Hướng dẫn giải Bài 118 sgk Toán 6 tập 2 trang 52

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 118 trang 52 sgk toán 8 tập 2. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top