Giải bài 118 trang 52 sgk toán 6 tập 2

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 118 trang 52 sách giáo khoa toán lớp 6

Đề bài:

Tuấn có 21 viên bi. Tuấn cho Dũng 3/7 số bi của mình. Hỏi:

a) Dũng được Tuấn cho bao nhiêu viên bi?

b) Tuấn còn lại bao nhiêu viên bi?

Đáp án:

a) Dũng được Tuấn cho:

Đáp án bài 118 trang 52 sgk toán 6 tập 2

b) Tuấn còn lại : 21 - 9 = 12 (viên bi)

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 118 trang 52 sgk toán 6 tập 2 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu