Đáp án bài 117 trang 51 sách giáo khoa toán 6 tập 2

Xem cách làm và đáp án bài 117 trang 51 sgk toán 6 tập 2

Đề bài:

Biết rằng 13,21.3 = 39,63 và 39,63 : 5 = 7,926. Hãy tìm 3/5 của 13,21 và 5/3 của 7,926 mà không cần tính toán.

Đáp án:

Đáp án bài 117 trang 51 sgk toán 6 tập 2
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 117 trang 51 sách giáo khoa toán 6 tập 2 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu