Đáp án bài 2 trang 51 sách giáo khoa toán 6 tập 2

Xem cách làm và đáp án bài 2 trang 51 sgk toán 6 tập 2

Đề bài:

Tìm:

a) 3/4 của 76cm.

b) 62,5% của 96 tấn.

c) 0,25 của một giờ.

Đáp án:

a) 3/4 của 76 cm là:    76 . 3/4 = 57cm

b) 62,5% của 96 tấn là∶96 .62,5% = 96.6250/100 = 6000 tấn

c) Ta có 1 giờ = 60 phút

Suy ra 0,25 của 1 giờ là : 60 .0,25 = 60 . 25/100 = 15 phút

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 2 trang 51 sách giáo khoa toán 6 tập 2 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu