Đáp án bài 2 trang 51 sách giáo khoa toán 6 tập 2

Xem cách làm và đáp án bài 2 trang 51 sgk toán 6 tập 2

Đề bài:

Tìm:

a) 3/4 của 76cm.

b) 62,5% của 96 tấn.

c) 0,25 của một giờ.

Đáp án:

a) 3/4 của 76 cm là:    76 . 3/4 = 57cm

b) 62,5% của 96 tấn là∶96 .62,5% = 96.6250/100 = 6000 tấn

c) Ta có 1 giờ = 60 phút

Suy ra 0,25 của 1 giờ là : 60 .0,25 = 60 . 25/100 = 15 phút

doctailieu.com
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu