Bài 11 trang 131 SGK Toán 8 tập 2

Xuất bản: 28/10/2019 - Tác giả:

Bài 11 trang 131 sgk Toán 8 tập 2 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 11 trang 131 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập 2 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

Lời giải bài 11 trang 131 sgk Toán 8 tập 2 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức Toán 8 phần Đại Số để tự tin hoàn thành tốt các bài tập nâng cao khác.

Đề bài 11 trang 131 SGK Toán 8 tập 2

Giải các phương trình:

a) \(3{x^2} + 2x - 1 = 0\) ;

b) \(\dfrac{{x - 3}}{{x - 2}} + \dfrac{{x - 2}}{{x - 4}} = 3\dfrac{1}{5}\)

» Bài tập trước: Bài 10 trang 131 SGK Toán 8 tập 2

Giải bài 11 trang 131 sgk Toán 8 tập 2

Hướng dẫn cách làm

a)

- Biến đổi phương trình về dạng phương trình tích.

- Tìm \(x\)

- Kết luận

b)

- Tìm điều kiện xác định.

- Qui đồng khử mẫu.

- Rút gọn rồi tìm nghiệm \(x\).

- Đối chiếu với điều kiện xác định rồi kết luận nghiệm.

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 11 trang 131 SGK Toán 8 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

\(a) \,\,\,\, 3x^2 + 2x - 1 = 0 \\ \Leftrightarrow3x^2 – 3 + 2x + 2 = 0 \\ \Leftrightarrow3(x^2 – 1) + 2(x + 1) = 0 \\ \Leftrightarrow3(x – 1)(x + 1) + 2(x + 1) = 0 \\ \Leftrightarrow(x + 1)(3x – 3 + 2) =0 \\ \Leftrightarrow(x + 1)(3x – 1)=0 \\ \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x + 1 = 0\\ 3x - 1 = 0\end{array} \right. \\ \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = -1\\ x = \dfrac{1}{3}\end{array} \right.\)


Vậy phương trình có tập nghiệm là \(S = \left\{-1; \, \dfrac{1}{3}\right\}\)
\(b) \,\,\,\, \dfrac{x - 3}{x - 2} + \dfrac{x - 2}{x - 4} = 3\dfrac{1}{5}\)
ĐKXĐ: \(x \ne 2; \, x \ne 4\)
\(\dfrac{x - 3}{x - 2} + \dfrac{x - 2}{x - 4} = 3\dfrac{1}{5} \\ \Leftrightarrow \dfrac{x - 3}{x - 2} + \dfrac{x - 2}{x - 4} = \dfrac{16}{5} \\ \Leftrightarrow \dfrac{5(x - 3)(x - 4)}{5(x - 2)(x - 4)} + \dfrac{5(x - 2)(x - 2)}{5(x - 2)(x - 4)} = \dfrac{16(x - 2)(x - 4)}{5(x - 2)(x - 4)} \\ \Leftrightarrow 5(x - 3)(x - 4) + 5(x - 2)(x - 2) = 16(x - 2)(x - 4) \\ \Leftrightarrow 5(x^2 - 4x - 3x + 12) + 5(x - 2)^2 = 16(x^2 - 4x - 2x + 8) \\ \Leftrightarrow 5(x^2 - 7x + 12) + 5(x^2 - 4x + 4) = 16(x^2 - 6x + 8) \\ \Leftrightarrow 5x^2 - 35x + 60 + 5x^2 - 20x + 20 = 16x^2 - 96x + 128 \\ \Leftrightarrow 6x^2 - 41x + 48 = 0 \\ \Leftrightarrow 6x^2 – 9x – 32x+ 48 = 0 \\ \Leftrightarrow 3x(2x – 3) – 16(2x – 3) = 0 \\ \Leftrightarrow (2x – 3)(3x – 16) = 0 \\ \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} 2x - 3 = 0\\ 3x - 16 = 0\end{array} \right. \\ \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = \dfrac{3}{2} \,\, \text{(thỏa mãn)}\\ x = \dfrac{16}{3} \,\, \text{(thỏa mãn)}\end{array} \right.\)

Vậy phương trình có tập nghiệm là \(S = \left\{\dfrac{3}{2}; \, \dfrac{16}{3}\right\}\)

» Bài tập tiếp theo: Bài 12 trang 131 SGK Toán 8 tập 2

Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 11 trang 131 sgk toán 8 tập 2. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 8 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM