Đáp án câu hỏi thảo luận trang 46 sgk sinh học lớp 9

Quan sát hình trong sgk sinh học lớp 9 để trả lời câu hỏi thảo luận trang 46

Đề bài:

Quan sát hình 15 và trả lời các câu hỏi sau:

- Các loại nucleotit nào giữa 2 mạch liên kết với nhau thành cặp ?

- Giả sử trình tự các đơn phân trên một đoạn mạch ADN như sau:
                - A - T - G - G - X - T - A - T - X -

Trình tự các đơn phân trên một đoạn mạch tương ứng sẽ như thế nào?

Trả lời:

- Các loại nucleotit giữa 2 mạch liên kết với nhau từng cặp theo nguyên tắc bổ sung ( NTBS) : A-T; G-X.

- Theo nguyên tắc bổ sung :A liên kết với T , G liên kết với X.

  • Trình tự các đơn phân trên đoạn mạch ADN gốc   :  A - T - G - G - X - T - A - T - X -
  • Trình tự các đơn phân trên đoạn mạch tương ứng :   T - A - X - X - G - A - T - A - G -
doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án câu hỏi thảo luận trang 46 sgk sinh học lớp 9 để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu