Mục lục bài học
Giải SGK Vật Lí Lớp 12

Giải bài 1 trang 146 sách giáo khoa lý lớp 12

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 1 trang 146 SGK vật lý lớp 12

Đề bài

Tia X là gì?

Đáp án

Tia X là sóng điện từ có bước sóng từ  10-11m  đến 10-8m

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 1 trang 146 sách giáo khoa lý lớp 12 để xem ở dưới đây
Tải về
19/08/2018    14:54 PM
19/08/2018    14:54 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu