Bài 7 trang 127 SGK giải tích 12

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 7 trang 127 sách giáo khoa môn Toán Đại số và giải tích lớp 12.

Đề bài

Xét hình phẳng D giới hạn bởi Câu hỏi bài 7 trang 127 sgk giải tích lớp 12

a) Tính diện tích hình D

b) Quay hình D xung quanh trục Ox. Tính thể tích khối tròn xoay được tạo thành.

Phương pháp giải

+) Hình phẳng được giới hạn bởi đường các đồ thị hàm số y = f ( x ) ; y = g ( x ) và các đường thẳng  x = a ; x = b (a < b ) có diện tích được tính bởi công thức Hướng dẫn giải bài 7 trang 127 sgk giải tích lớp 12
 

Đáp án bài 7 trang 127 sgk giải tích lớp 12

Đáp án câu a bài 7 trang 127 sgk giải tích lớp 12
b) Dựa vào hình trêm ta có thể tích cần tìm là:


Đáp án câu b bài 7 trang 127 sgk giải tích lớp 12
 

Trên đây là hướng dẫn giải và đáp án bài 7 (trang 127 Giải tích 12), ngoài ra các em có thể tham khảo thêm đáp án Bài 6 tr. 127 SGK Giải tích 12 và các bài tập khác môn Toán lớp 12 tại doctailieu.com.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu