Giải bài 1 trang 126 sách giáo khoa giải tích lớp 12

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 1 trang 126 SGK giải tích lớp 12.

Đề bài

a) Phát biểu định nghĩa nguyên hàm của hàm số f(x) trên một khoảng

b) Nêu phương pháp tính nguyên hàm từng phần. Cho ví dụ minh họa.

Đáp án bài 1 trang 126 sgk giải tích lớp 12

a) Kí hiệu K là khoảng hoặc đoạn hoặc nửa đoạn của tập số thực K

Hàm số F(x) gọi là một nguyên hàm của hàm số F(x)trên khoảng K nếu ∀x∈K ta có F′(x)=F(x).

Đáp án bài 1 trang 126 sgk giải tích lớp 12
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top