Bài 1 trang 55 SGK Toán lớp 7 tập 2

Hướng dẫn giải chi tiết và đáp án bài 1 trang 55 sách giáo khoa Toán lớp 7 tập Hai

Đề bài:

So sánh các góc của tam giác ABC, biết rằng:

AB = 2cm,     BC = 4cm,     AC = 5cm

Đáp án  bài 1 tr. 55 Sgk Toán hình lớp 7 tập 2

Tam giác ABC có AB = 2cm, BC = 4cm, AC = 5cm

=> AB < BC < CA nên góc C < góc A < góc B

»» Bài tiếp theo: Bài 2 trang 55 SGK Toán 7

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 1 trang 55 SGK Toán lớp 7 tập 2 để xem ở dưới đây
Tải về
10/08/2018    19:00 PM
10/08/2018    19:00 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu