Đoạn này Đề Hầu đang nói về ai, với ai?

Xuất bản: 26/08/2022 - Tác giả:

Đoạn này Đề Hầu đang nói về ai, với ai? Câu 4 trang 122 SGK Ngữ văn 10 tập 1 Chân trời sáng tạo, soạn bài Huyện Trìa xử án

Tham khảo ngay một số gợi ý trả lời câu hỏi 4 trang 122 SGK Ngữ văn 10 tập 1 Chân trời sáng tạo, soạn bài Huyện Trìa xử án phần trong khi đọc.

Câu 4 trang 122 SGK Ngữ Văn 10 tập 1 Chân trời sáng tạo

Chi tiết câu hỏi: Đoạn này Đề Hầu đang nói về ai, với ai?

- Mụ đà nên tệ
Ông Huyện cũng xằng
Phen này ông bày mặt thú lang
Huếch với mụ ắt râu trụi lủi

Gợi ý trả lời 1:

Đoạn này Đề Hầu đang nói về Huyện Trìa và đây là lời Đề Hầu tự nói với mình.

Gợi ý trả lời 2:

Đoạn này Đề Hầu đang nói về Huyện Trìa và là lời độc thoại của Đề Hầu.

Các câu hỏi khác trong bài

Hướng dẫn soạn văn 10 Chân trời tại Doctailieu.com

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM