Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 Lạng Sơn 2021/2022

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 Lạng Sơn 2021/2022 được cập nhật từ thông báo chính thức điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT của Sở GDĐT Lạng Sơn.

Điểm chuẩn kỳ thi vào lớp 10 tại tỉnh Lạng Sơn năm học 2021- 2022 được chúng tôi chia sẻ giúp các em dễ dàng cập nhật điểm chuẩn của các trường THPT trong toàn tỉnh Lạng Sơn.

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Lạng Sơn

New: Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 Lạng Sơn năm 2021 sẽ được chúng tôi cập nhật ngay khi Sở GD-ĐT công bố chính thức.

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Lạng Sơn Công lập

(cập nhật)

Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Chuyên Chu Văn An

Lớp chuyênĐiểm chuẩn
Chuyên Toán38,00
Chuyên Lý32,50
Chuyên Hóa36,50
Chuyên Hóa - Sinh

34,25

35,50 (từ NV2 sang)

Chuyên Văn36,25
Chuyên Hóa - Sinh

34,25

35,50 (từ NV2 sang)

Chuyên Anh39,40
Chuyên tiếng Trung

35,20

36,70 (từ NV2 sang)

Toán - Anh

34,00

35,75 (trượt chuyên Toán)

36,40 (trượt chuyên Anh)

Lớp không chuyên

29,00 : từ thi chuyên Văn, Toán, Toán Anh

29,65: từ thi chuyên tiếng Trung

28,75: từ thi chuyên Hoa

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020

New: Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 tại tỉnh Lạng Sơn năm học 2020/2021 được chúng tôi cập nhật ngay khi Sở GD-ĐT tỉnh Lạng Sơn công bố chính thức.

Điểm chuẩn chính thức tuyển sinh vào lớp 10 Lạng Sơn 2020

TRƯỜNGNV1NV2
THPT Việt Bắc24,75
THPT Hoàng Văn Thụ1920,5
THPT Tràng Định11,75
THPT Bình Gia10
THPT Pác Khuông9,259,75
THPT Văn Lãng9,5
THPT Bắc Sơn11,5
THPT Vũ Lễ9
THPT Văn Quan99,5
THPT Lương Văn Tri11,5
THPT Cao Lộc1417,25
THPT Đồng Đăng12,513,5
THPT Tú Đoạn9
THPT Na Dương9,510
THPT Lộc Bình12,75
THPT Chi Lăng13,25
THPT Hòa Bình14
THPT Đồng Bành15,25
THPT Đình Lập9
THPT Vân Nham1316
THPT Tân Thành916
THPT Hữu Lũng16,75

➜ Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2021 Lạng Sơn

Chỉ tiêu vào lớp 10 tỉnh Lạng Sơn 2021

Điểm chuẩn vào 10 năm 2019 tỉnh Lạng Sơn

Điểm chuẩn vào lớp 10 Lạng Sơn năm 2019

TRƯỜNGNV1NV2
THPT Việt Bắc28,00
THPT Hoàng Văn Thụ21,0024,00
THPT Tràng Định13,25
THPT Bình Gia16,25
THPT Pác Khuông9,7512,50
THPT Văn Lãng14,25
THPT Bắc Sơn12,75
THPT Vũ Lễ9,5011,00
THPT Văn Quan11,2512,00
THPT Lương Văn Tri12,50
THPT Cao Lộc16,2519,00
THPT Đồng Đăng13,0014,00
THPT Tú Đoạn9,0011,00
THPT Na Dương9,009,25
THPT Lộc Bình15,00
THPT Chi Lăng13,00
THPT Hòa Bình16,25
THPT Đồng Bành13,75
THPT Đình Lập9,00
THPT Vân Nham12,5014,50
THPT Tân Thành11,0015,00
THPT Hữu Lũng16,50
THPT Bình Độ10,50

Điểm chuẩn lớp 10 tỉnh Lạng Sơn năm 2018

THPT Chuyên Chu Văn An

Lớp chuyênĐiểm chuẩn
Chuyên Toán38,25
Chuyên Lý37,25
Chuyên Hóa36
Chuyên Hóa - Sinh34
Chuyên Văn35,5
Chuyên Lịch sử - Địa lý

32,5

32,75 (từ Văn sang)

Chuyên Anh37
Chuyên tiếng Trung34,15
Lớp không chuyên28,75

Các trường khác trên địa bàn tỉnh:

TRƯỜNGNV1NV2
THPT Việt Bắc31
THPT Hoàng Văn Thụ2024,5
THPT Tràng Định17
THPT Bình Gia16,25
THPT Pác Khuông1012,5
THPT Văn Lãng16,5
THPT Bắc Sơn17
THPT Vũ Lễ10,2513
THPT Văn Quan12,5
THPT Lương Văn Tri15,75
THPT Cao Lộc20,2522
THPT Đồng Đăng14
THPT Tú Đoạn1014
THPT Na Dương14
THPT Lộc Bình15,5
THPT Chi Lăng18,25
THPT Hòa Bình16,75
THPT Đồng Bành20
THPT Đình Lập12,75
THPT Vân Nham1618
THPT Tân Thành1220,75
THPT Hữu Lũng22,5

Trên đây là tổng hợp điểm chuẩn lớp 10 Lạng Sơn qua các năm!

Cập nhật ngày 06/08/2021 - Tác giả: Anh Đức
Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM