Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 năm 2020 Cần Thơ

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 Cần Thơ năm học 2020 - 2021 đầy đủ các trường THPT trên địa bàn tỉnh nhanh và chính xác nhất từ thông báo chính thức của Sở GD-ĐT Cần Thơ.

Điểm chuẩn kỳ thi vào lớp 10 tại tỉnh Cần Thơ năm học 2020- 2021 được chúng tôi chia sẻ giúp các em dễ dàng cập nhật điểm chuẩn của các trường THPT trong toàn tỉnh Cần Thơ.

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Cần Thơ

New: Điểm chuẩn chính thức tuyển sinh vào lớp 10 tại tỉnh Cần Thơ năm 2020 được chúng tôi cập nhật ngay khi Sở GD-ĐT Cần Thơ công bố chính thức.

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 của chuyên Lý Tự Trọng

Lớp chuyên Điểm chuẩn
Chuyên Toán 34,95
Chuyên Lý 29,00
Chuyên Hóa 30,35
Chuyên Sinh 28,50
Chuyên Tin 29,50
Chuyên Văn 33,55
Chuyên Sử 29,00
Chuyên Địa 24,50
Chuyên tiếng Anh 29,50
Chuyên tiếng Pháp 32,00

Điểm chuẩn vào 10 Công lập 2020

Tên trường NV2 NV3 NV4 NV5
THPT Thực hành Sư phạm 32,09 34,75    
THPT Châu Văn Liêm 36,90      
THPT Nguyễn Việt Hồng 27,50 28,50    
THPT Phan Ngọc Hiển 26,25 28,50    
THPT Bùi Hữu Nghĩa 22,25 22,75 26,00  
THPT Bình Thủy 14,00 14,02 21,50  
THPT Trần Đại Nghĩa 17,00 17,50 26,25 26,40
THPT Nguyễn Việt Dũng 19,50 25,95 26,75  
THPT Lưu Hữu Phước 23,00 29,50    
THPT Thới Long 9,00 12,00    
THCS và THPT Trần Ngọc Hoằng 11,00 11,05 11,25 11,50
THPT Lương Định Của 15,50 20,00    
THPT Phan Văn Trị 17,00 25,75    
THPT Thới Lai 15,10      
THPT Hà Huy Giáp 9,00 10,00 11,50 11,55
THPT Thạnh An 16,50      
THPT Thốt Nốt 19,75      
THPT Trung An 11,50      
THPT Thuận Hưng 14,00 14,50    
THPT Vĩnh Thạnh 8,00 8,25 15,00  
THPT Giai Xuân 5,30 13,60    
THCS và THPT Trường Xuân 6,40 12,75    
THCS và THPT Thạnh Thắng 7,50 15,75    
THCS và THPT Thới Thuận 17,00 19,25    
THCS và THPT Tân Lộc 17,00      
THPT An Khánh 21,65 30,75    

➜ Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2020 Cần Thơ

Chỉ tiêu tuyển sinh vào 10 TP. Cần Thơ năm 2019

Điểm chuẩn lớp 10 thành phố Cần Thơ 2019

Năm 2019, Cần Thơ tổ chức thi tuyển đối với tất các trường THPT công lập trên toàn thành phố. Thực hiện xét tuyển đối với các trường: Dân tộc Nội trú, Năng khiếu Thể dục Thể thao, các trường ngoài công lập có nhiều cấp học trong đó có cấp THPT (gọi chung là trường THPT ngoài công lập) và các Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên (GDNN - GDTX) quận, huyện.

Các trường công lập trên địa bàn:

Tên trường NV2 NV3 NV4 NV5
THPT Châu Văn Liêm 25,25      
THPT Nguyễn Việt Hồng 24 24,1 24,5  
THPT Phan Ngọc Hiển 25 25,5    
THPT Bùi Hữu Nghĩa 20,25   20,5 20,75
THPT Bình Thủy 16,5 16,7 16,9 17
THPT Trần Đại Nghĩa 10,5 12 22 23
THPT Nguyễn Việt Dũng 13,25 13,5 22 23
THPT Lưu Hữu Phước 11      
THPT Thới Long 5 7,5 10 15,5
THCS và THPT Trần Ngọc Hoằng 7,75 8 10,5 11
THPT Lương Định Của 11   15  
THPT Phan Văn Trị 16 16,25 18,5 21,5
THPT Thới Lai 8,25 9 9,25 9,5
THPT Hà Huy Giáp 11     21,25
THPT Thạnh An 10      
THPT Thốt Nốt 16      
THPT Trung An 7,75 8 8,75 9
THPT Thuận Hưng 7,5 14,75    
THPT Vĩnh Thạnh 10 10,25 13,75 14
THPT Giai Xuân 5,25 11,5 16 17
THCS và THPT Trường Xuân 8   9,25 9,4
THPT THSP - ĐHCT 25      
THCS và THPT Thạnh Thắng 5 6 6,5 6,75
THCS và THPT Thới Thuận 5,5 14,5    
THCS và THPT Tân Lộc 8,25 11 13,75 14
THPT An Khánh 21,25 24    

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 của chuyên Lý Tự Trọng

Lớp chuyên Điểm chuẩn
Chuyên Toán 30,25
Chuyên Lý 25,6
Chuyên Hóa 29,5
Chuyên Sinh 24,9
Chuyên Tin 29,8
Chuyên Văn 27,55
Chuyên Sử 27,55
Chuyên Địa 25,55
Chuyên tiếng Anh 34,16
Chuyên tiếng Pháp 31,1

Điểm chuẩn lớp 10 thành phố Cần Thơ 2018

TRƯỜNG  NV 2  NV 3 NV4 NV5
DANH SÁCH TRƯỜNG THPT CHUYÊN BIỆT THI TUYỂN     
THPT Chuyên Lý Tự Trọng
Chuyên Toán 34,30
Chuyên Lý 31,35
Chuyên Hóa 29,50
Chuyên Sinh 25,16
Chuyên Tin 30,20
Chuyên Văn 25,45
Chuyên Sử 25,60
Chuyên Địa 28,65
Chuyên tiếng Anh 37,00
Chuyên tiếng Pháp 26,61
DANH SÁCH TRƯỜNG THPT THI TUYỂN 
THPT An Khánh 16 25,95 32,49 32,55
THPT Thực hành sư phạm – ĐHCT 39      
THPT Châu Văn Liêm 35,5 38,05    
THPT Nguyễn Việt Hồng 28,65 31,35 31,55 31,8
THPT Phan Ngọc Hiển 24,2 33,15 34,94  
THPT Bình Thủy 18 21,9 22,7 22,95
THPT Bùi Hữu Nghĩa 26,75 32,8 32,85  
THPT Trần Đại Nghĩa 13,5 16,3 24,75 30
THPT Nguyễn Việt Dũng 19,6 22,45 22,7 24,25
THPT Lưu Hữu Phước 20 25,65    
THPT Thới Long 6,85 8 12,1  
THPT Lương Định Của 14 16,85    
THPT Giai Xuân 6,15 8,55 13,4 13,5
THPT Phan Văn Trị 16,5 18,95   29,95
THCS và THPT Trần Ngọc Hoằng 9,95 10 10,2 11,65
THPT Trung An 12 12,2 13,05 13,7
THPT Hà Huy Giáp 14 36,6    
THPT Thạnh An 11,5 13,9    
THCS và THPT Thạnh Thắng 5,35 6,6 7,95  
THPT Vĩnh Thạnh 10 10,85 11,05 11,55
THPT Thuận Hưng 11 14 14,05 14,35
THCS và THPT Tân Lộc 13,5 15,05    
THCS và THPT Thới Thuận 15 15,05    
THCS và THPT Trường Xuân 6,15 9,25    
THPT Thới Lai 10 10,55 13,55  

Nguồn điểm chuẩn:

điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2018-2019 tỉnh Cần Thơ 1điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2018-2019 tỉnh Cần Thơ 2

Điểm chuẩn năm học 2017-2018

Điểm chuẩn trường chuyên THPT Lý Tự Trọng 2017-2018

Chuyên Toán: 35 điểm

Chuyên Vật lý: 24.25 điểm

Chuyên Hóa: 24 điểm

Chuyên Sinh: 24.5 điểm

Chuyên Tin: 25.75 điểm

Chuyên Văn: 26 điểm

Chuyên Sử: 27.25 điểm

Chuyên Địa: 22.5 điểm

Chuyên Tiếng Anh: 32.25 điểm

Điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017-2018 tỉnh Cần Thơ

Điểm chuẩn 2016-2017 

TRƯỜNG NV1 NV2 SỐ LƯỢNG TUYỂN
THPT Chuyên Lý Tự Trọng
Chuyên Anh 31.75đ   35hs
Chuyên Hóa  31đ   35 hs
Chuyên Lý 25đ   34 hs
Chuyên Sinh 26.25đ   25 hs
Chuyên Tin 16.75đ   9 hs
Chuyên Toán 32.5đ   35 hs
Chuyên Văn 25.5đ   20 hs
Chuyên Sử 19.75đ   9 hs
Chuyên Địa 23.25đ   12 hs
Điểm chuẩn lớp 10 THPT không chuyên
Châu Văn Liêm 28.5đ 28.75đ 499
Phan Ngọc Hiển 16.25đ 25.5đ 526
Nguyễn Việt Hồng 19đ 20.25đ 397
An Khánh 10đ 14đ 537
THSP-ĐHCT 29.5đ Không xét NV3 144
Thốt Nốt 11đ Không xét NV3 588
Lưu Hữu Phước 11.75đ 19đ 350
Lương Định Của 9.5đ Không xét NV3 376
Bùi Hữu Nghĩa 16đ 24đ 513
Bình Thủy 10đ 10.25đ 443
Phan Văn Trị 9.5đ Không xét NV3 436

Điểm chuẩn 2015/2016 

TRƯỜNG NV1 NV2
THPT Chuyên Lý Tự Trọng
Chuyên Anh 31.75đ  
Chuyên Hóa  30,25đ  
Chuyên Lý 28,75đ  
Chuyên Sinh 29,50đ  
Chuyên Tin 27,25đ  
Chuyên Toán 29,50 đ  
Chuyên Văn 27,25đ  
Chuyên Sử 25,50đ  
Chuyên Địa 25,50đ.  
Điểm chuẩn lớp 10 THPT không chuyên
Châu Văn Liêm 28 đ 28,25 đ
Phan Ngọc Hiển 16,75 đ 25,25 đ
Nguyễn Việt Hồng 23,5 đ 24 đ
An Khánh 10đ 14đ
THSP-ĐHCT 29,25 đ 29,5 đ
Thốt Nốt 11,50 đ  
Lưu Hữu Phước 20 đ 21,75 đ
Lương Định Của 8,25 đ 16,5 đ
Bùi Hữu Nghĩa 17,50 đ 20,25 đ
Bình Thủy 13 đ 13,5 đ
Thuận Hưng 2,25 đ  

Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 năm 2020 Cần Thơ để xem ở dưới đây
Tải về
04/08/2020    11:30 AM
04/08/2020    11:30 AM
Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Lào Cai 2020 - 2021

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Lào Cai 2020 - 2021 được cập nhật nhanh và chính xác nhất từ thông báo chính thức của Sở GD-ĐT Lào Cai.

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 Bình Phước năm 2020 -2021

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 Bình Phước năm 2020 -2021, điểm chuẩn lớp 10 đầy đủ các trường THPT trên địa bàn được cập nhật nhanh và chính xác nhất từ thông báo chính thức của Sở GD-ĐT Bình Phước.

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 Hòa Bình 2020 - 2021

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 Hòa Bình 2020 - 2021 từ thông báo của sở GDĐT tỉnh về điểm trúng tuyển vào lớp 10 tất cả các trường THPT trên địa bản tỉnh.

Back to top