Đáp án đề thi vào 10 môn toán Quảng Ninh 2024-2025

Xuất bản: 02/06/2024 - Tác giả:

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn toán Quảng Ninh năm học 2024-2025 chi tiết cùng tuyển tập đáp án đề thi vào 10 môn toán Quảng Ninh các năm.

Đề thi tuyển sinh môn Toán vào 10 Quảng Ninh năm học 2024-2025 chính thức được Đọc tài liệu cập nhật nhanh nhất kèm đáp án chi tiết. Tham khảo ngay nội dung đề thi và đáp án bên dưới.

Đề thi vào 10 môn toán Quảng Ninh 2024

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của tỉnh sẽ diễn ra trong thời gian tới. Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Quảng Ninh 2024 chính thức sẽ được cập nhật ngay lập tức sau thời gian làm bài.

ĐÁP ÁN THAM KHẢO

Đáp án do cô Ngô Huyền Thư vừa giải.Xem thêm thông tin tuyển sinh

Đề thi vào 10 môn toán Quảng Ninh 2023

ĐỀ THI

Đáp án đề thi vào 10 môn toán Quảng Ninh 2023-2024

Đề và đáp án tham khảo sẽ được chúng tôi cập nhật ngay sau thời gian diễn ra chính thức của kỳ thi năm nay, Chúc các em có một kết quả thật tốt.

ĐÁP ÁN THAM KHẢO

Câu 1.

a) \(2\sqrt{9} - \sqrt{16} = 2.3 - 4 = 2\)

b) \(y = ax^2\) đi qua điểm A (1; 2)

\(=> 2 = a.1^2 => a = 2\)

c)

\(\left\{ \matrix{ 2x+y = 7 \hfill \cr x - 2y = -4 \hfill \cr} \right. ⇔ \left\{ \matrix{ 2x+y = 7 \hfill \cr 2x - 4y = -8 \hfill \cr} \right. ⇔ \left\{ \matrix{ 5y = 15 \hfill \cr 2x - 4y = -8 \hfill \cr} \right. ⇔ \left\{ \matrix{ y = 3 \hfill \cr x = 2 \hfill \cr} \right. \)Đáp án đề thi vào 10 môn toán Quảng Ninh 2023 câu 1

Câu 2.

Đáp án đề thi vào 10 môn toán Quảng Ninh 2023 câu 2

Câu 3.

Đáp án đề thi vào 10 môn toán Quảng Ninh 2023 câu 3

Câu 4

Đáp án đề thi vào 10 môn toán Quảng Ninh 2023 câu 4

Đáp án đề thi vào 10 môn toán Quảng Ninh 2023 câu 4 ý d

Câu 5.

Đáp án đề thi vào 10 môn toán Quảng Ninh 2023 câu 5

  Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Quảng Ninh 2022

  đề thi vào 10 môn toán Quảng Ninh 2022

  Đáp án

  Câu 1.

  a) 2\sqrt{9} - \sqrt{4} = 2.3 - 3 = 2

  b) \(A=\left(\dfrac{1}{\sqrt{x}-1}+\dfrac{1}{\sqrt{x}+1}\right): \dfrac{2}{x-1} \\= \left(\dfrac{\sqrt{x}+1}{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)}+\dfrac{(\sqrt{x}-1)}{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)}\right): \dfrac{2}{x-1}\\ =\dfrac{2\sqrt{x}}{x-1}.\dfrac{x-1}{2}=\sqrt{x}\)

  Vậy A = √x

  c) Đường thẳng (d): y = 2x + 3m đi qua điểm B(1;5)

  hay 5 = 2.1 + 3m ⇔ 3m = 3 ⇔ m = 1

  Vậy với m = 1 là giá trị cần tìm.

  d) \(\left\{ \matrix{ 2x - y = 7 \hfill \cr x + y = 2 \hfill \cr} \right.\) ⇔\(\left\{ \matrix{ 3x = 9 \hfill \cr x + y = 2 \hfill \cr} \right.\)

  \(\left\{ \matrix{ x = 3 \hfill \cr x + y = 2 \hfill \cr} \right.\)\(\left\{ \matrix{ x = 3 \hfill \cr y = -1 \hfill \cr} \right.\)

  Vậy ...

  Câu 2:

  Đáp án đề thi vào 10 môn toán Quảng Ninh 2022 câu 2

  Câu 3

  Đáp án đề thi vào 10 môn toán Quảng Ninh 2022 câu 3

  Câu 4.

  Đáp án đề thi vào 10 môn toán Quảng Ninh 2022 câu 4 ảnh 1

  Đáp án đề thi vào 10 môn toán Quảng Ninh 2022 câu 4 2

  Câu 5.

  Đáp án đề thi vào 10 môn toán Quảng Ninh 2022 câu 5

  Hết

  Đề thi sẽ được cập nhật chính thức khi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của tỉnh diễn ra, vì vậy đáp án đề thi vào lớp 10 môn toán tỉnh Quảng Ninh sẽ được cập nhật sau khi kết thúc thời gian thi. 

   Đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Quảng Ninh năm 2021

   Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 2021 chính thức tỉnh Quảng Ninh sẽ được cập nhật ngay khi kỳ thi diễn ra ngày 02/06/2021.

   Đáp án đề thi vào 10 môn toán Quảng Ninh 2021-2022

   ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH TOÁN VÀO 10 QUẢNG NINH 2021

   Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán Quảng Ninh câu 1

   Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán Quảng Ninh câu 2
   Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán Quảng Ninh câu 3

   Hình vẽ câu 4 đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán Quảng Ninh
   Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán Quảng Ninh câu 4 a, b, c

   Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán Quảng Ninh câu 4 d


   Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán Quảng Ninh câu 5

   Cùng ôn tập chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi sắp tới với đề thi tuyển sinh lớp 10 các năm trước nhé:

   Tuyển tập đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán tỉnh Quảng Ninh các năm

   Đề thi vào lớp 10 môn toán Quảng Ninh 2020

   đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán 2020 Quảng Ninh

   Xem chi tiết đề thi và đáp án tại link: đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán 2020 Quảng Ninh

   Đề thi vào lớp 10 môn toán tỉnh Quảng Ninh 2019

   đề thi vào lớp 10 môn toán Quảng Ninh 2019

   Xem chi tiết đề thi và đáp án tại link: 

   đề thi vào lớp 10 môn toán Quảng Ninh 2019

   Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn toán Quảng Ninh 2018

   đề thi toán vào 10 Quảng Ninh 2018

   Xem chi tiết đề thi và đáp án tại link: đề thi toán vào 10 Quảng Ninh 2018

   Đề thi vào lớp 10 môn toán tỉnh Quảng Ninh 2017

   đề thi vào 10 môn toán 2017 Quảng Ninh

   Xem chi tiết đề thi và đáp án tại link: đề thi vào 10 môn toán 2017 Quảng Ninh

    Đọc tài liệu vừa gửi tới các em nội dung chi tiết để thi tuyển sinh vào 10 môn Toán Quảng Ninh năm 2021 và tổng hợp đề thi vào 10 môn Toán các năm trước.

    Mong rằng những tài liệu của chúng tôi sẽ là người đồng hành giúp các bạn hoàn thành tốt bài thi của mình. Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2023 các tỉnh chính xác nhất.

    Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
    Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
    Hủy

    CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM