Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Quảng Ninh 2022

Xuất bản ngày 15/06/2022 - Tác giả:

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Quảng Ninh năm học 2022-2023 chi tiết cùng tuyển tập đề thi vào 10 môn Anh Quảng Ninh các năm.

Đề thi tuyển sinh môn Anh vào 10 Quảng Ninh năm học 2022-2023 chính thức được Đọc tài liệu cập nhật nhanh nhất kèm đáp án chi tiết. Tham khảo ngay nội dung đề thi và đáp án bên dưới.

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Quảng Ninh 2022

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Quảng Ninh 2022 ảnh 1

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Quảng Ninh 2022 ảnh 2
Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Quảng Ninh 2022 ảnh 3

Đề thi sẽ được cập nhật chính thức khi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của tỉnh diễn ra, vì vậy đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh tỉnh Quảng Ninh sẽ được cập nhật sau khi kết thúc thời gian thi. 

Xem thêm thông tin tuyển sinh

Đề thi vào 10 môn Anh tỉnh Quảng Ninh năm 2021

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh năm 2021 chính thức tỉnh Quảng Ninh sẽ được cập nhật ngay khi kỳ thi diễn ra ngày 01/06/2021.

De thi tuyen sinh lop 10 mon Anh Quang Ninh 2021 anh 1
De thi tuyen sinh lop 10 mon Anh Quang Ninh 2021 anh 2
De thi tuyen sinh lop 10 mon Anh Quang Ninh 2021 anh 3

[HOT]

Cùng ôn tập chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi sắp tới với đề thi tuyển sinh lớp 10 các năm trước nhé:

Tuyển tập Đề thi vào lớp 10 môn Anh Quảng Ninh các năm

Đề thi thi vào 10 môn Anh Quảng Ninh 2020

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Quảng Ninh 2020 ảnh 1
Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Quảng Ninh 2020 ảnh 2

...

Đề thi vào lớp 10 môn Anh tỉnh Quảng Ninh 2019

IV. Circle the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following questions. (2.5 points)

Question 11: Let's _____ Quang Ninh Museum this weekend, shall we?

A. visiting

B. Visited

C. Visit

D. visit

Question 12: Peter: "Where are you from Mary? " - Mary: "____"

A. Hello. I'm fine.

B. I'm from Oxford

B. I'm 15 years old

D. Thank you very much

Question 13: My sister studies hard, _______ she completed her exam successfully.

A. although

B. Because

C. So

D. And

Question 14: People use the Internet for many purposes, _______?

A. do they

B. don't they

C. does it

D. doesn't it

Xem chi tiết đề thi và đáp án tại link: đề thi vào lớp 10 môn Anh Quảng Ninh 2019

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh 2018 Quảng Ninh

I. Circle the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions. (0.5 point)

Question 1:  A. unit                 B. city                           C. nine                      D. thing

Question 2: A. horses             B. houses                     C. chooses               D. rises

II. Circle the letter A, B, C or D to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in the following questions. (0.5 point)

Question 3: A. nation                    B . comic                        C. enjoy                D. mountain

Question 4: A. ability                     B. impossible                 C. reality               D. difficult

Xem chi tiết đề thi và đáp án tại link: đề thi tiếng Anh vào lớp 10 2018 Quảng Ninh

Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh tỉnh Quảng Ninh 2017

I. Circle the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

1. A. so B. know C.cow D. no

2. A. started B. invited C. mended D. liked

II. Circle the letter A, B, C or D to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in the following questions.

3. A. ensure B. capture C. pleasure D. picture

4. A. communicate B. convenient C. specialty D. experience

III. Circle the letter A, B, C or D to indicate the underlined part that needs correcting in each of the following questions

5. I haven’t heard from Susan since 5 years.

Xem chi tiết đề thi và đáp án tại link: đề thi tiếng Anh vào 10 2017 Quảng Ninh 

  Đọc tài liệu vừa gửi tới các em nội dung chi tiết để thi tuyển sinh vào 10 môn Anh Quảng Ninh năm 2022 và tổng hợp đề thi vào 10 môn Anh Quảng Ninh các năm trước.

  Mong rằng những tài liệu của chúng tôi sẽ là người đồng hành giúp các bạn hoàn thành tốt bài thi của mình. Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022 chính xác nhất.

   Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
   Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
   Hủy

   CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM