Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2017 - 2018 tỉnh Quảng Ninh

Đọc Tài Liệu xin gửi đến các bạn đáp án đề thi môn Toán vào lớp 10 năm 2017 - 2018 chính thức của sở GD&DT tỉnh Quảng Ninh

Đề thi:

 


 

Đáp án:

Câu 1:

Câu 4:


1/ AC vuông góc NB (Vì ACB là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn) BM vuông góc NA (Vì AMB là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)

Do đó từ giác CDMN nội tiếp (tứ giác có tổng hai góc đối bằng 180 độ) 2/ Hai tam giác ADM và BDC đồng dạng nên AM.BD=AD.BC

3/ Gọi I’ là giao điểm của DN với AB.

Tam giác ABN có các đường cao AC, BM cắt nhau tại D nên ND vuông góc với AB tại I’.

Chứng minh tứ giác BCDI’ nội tiếp suy ra I’ thuộc đường tròn ngoại tiếp tam giác BCD. (1)

Chứng minh tứ giác AMDI’ nội tiếp suy ra I’ thuộc đường tròn ngoại tiếp tam giác AMD. (2)

Từ (1) và (2) suy ra I’ là giao điểm của đường tròn ngoại tiếp tam giác BCD và đường tròn ngoại tiếp tam giác AMD. Do đó I’ trùng với I. Vậy 3 điểm N; D; I thẳng hàng.

Câu 5:


 

Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2017 - 2018 tỉnh Quảng Ninh để xem ở dưới đây
Back to top