Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 năm 2023 môn Toán Ninh Thuận

Xuất bản: 02/06/2023 - Cập nhật: 05/06/2023 - Tác giả:

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 năm 2023 môn Toán Ninh Thuận. Tuyển tập đề thi vào 10 Ninh Thuận môn Toán qua các năm.

Đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Ninh Thuận năm học 2023-2024 chính thức được Đọc tài liệu cập nhật nhanh nhất kèm đáp án chi tiết. Tham khảo ngay nội dung đề thi và đáp án bên dưới

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán Ninh Thuận 2023

Đề thi sẽ được cập nhật chính thức khi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của tỉnh diễn ra, vì vậy đáp án đề thi vào lớp 10 môn toán tỉnh Ninh Thuận sẽ được cập nhật sau khi kết thúc thời gian thi.

ĐÁP ÁN THAM KHẢO

Bài 1.

4x - 3 = 2 - x

<=> 4x + x = 2 + 3

<=> 5x = 5

<=> x = 1

Bài 2. 

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 năm 2023 môn Toán Ninh Thuận bài 2
 

Bài 3.


 

Bài 4 (1,5 điểm). Gia đình An dự định đi du lịch tại Nha Trang và Huế trong 7 ngày. Biết rằng chi phí trung bình mỗi ngày tại Nha Trang là 2 triệu đồng, còn tại Huế là 3 triệu đồng. Tìm số ngày nghỉ dự định của gia đình An tại mỗi địa điểm, biết số tiền mà họ phải chi cho toàn bộ chuyến đi là 18 triệu đồng.

BL:

Giả sử số ngày nghỉ tại Nha Trang là x (ngày) và số ngày nghỉ tại Huế là 7 - x (do tổng số ngày nghỉ là 7 ngày).

Từ thông tin đã cho, ta có phương trình:

2x + 3(7 - x) = 18

<=> x = 3

Vậy, số ngày nghỉ tại Nha Trang là 3 ngày và số ngày nghỉ tại Huế là 4 ngày.

Bài 5.

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 năm 2023 môn Toán Ninh Thuận bài 5
 

Bài 6.

ĐỀ THI

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 năm 2023 môn Toán Ninh Thuận

 

Xem thêm thông tin tuyển sinh:

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán Ninh Thuận 2022

ĐỀ THI

đề thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022 môn Toán Ninh Thuận
 

ĐÁP ÁN

Câu 1.

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022 môn Toán Ninh Thuận câu 1

Câu 2


Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022 môn Toán Ninh Thuận câu 2

Câu 3
Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022 môn Toán Ninh Thuận câu 3

Câu 4
Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022 môn Toán Ninh Thuận câu 4

Câu 5

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022 môn Toán Ninh Thuận câu 5

Đề thi tuyển sinh lớp 10 năm 2021 môn Toán Ninh Thuận

Bài 3 (2,0 điểm): Bạn Hoàng làm việc tại nhà hàng nọ, bạn ấy được trả tám trăm nghìn đồng cho 40 giờ làm việc tại quán trong một tuần. Mỗi giờ làm thêm trong tuần bạn được trả bằng 150% số tiền mà mỗi giờ bạn ấy được trả trong 40 giờ đầu. Nếu trong tuần đó bạn Hoảng được trả chín trăm hai mươi nghìn đồng thì bạn ấy đã phải làm thêm bao nhiêu giờ?

Đề thi tuyển sinh lớp 10 năm 2021 môn Toán Ninh Thuận 2021

Đáp án đề Toán vào 10 tỉnh Ninh Thuận 2021

Bài 1.

1. \(2 x-1=x-\dfrac{1}{3} ⇔x = \dfrac{2}{3}\)

2. \(\left\{\begin{array}{l} 3 x+y=4 \\ 7 x-5 y=-9 \end{array}\right. ⇔\left\{\begin{array}{l} 15 x+5y=20 \\ 7 x-5 y=-9 \end{array}\right. ⇔\left\{\begin{array}{l} 22x=11 \\ 7 x-5 y=-9 \end{array}\right. ⇔\left\{\begin{array}{l} x=\dfrac{1}{2} \\ y=\dfrac{5}{2} \end{array}\right. \)

KL

Bài 2

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 năm 2021 môn Toán Ninh Thuận bài 2
Bài 3.

Gọi số giờ bạn Hoàng đã làm thêm trong tuần là x (giờ) (ĐK: x>0). 

Bạn Hoàng được trả 800 nghìn đồng cho 40 giờ làm việc trong tuần nên mỗi giờ làm việc trong tuần bạn Hoàng nhận được \(\dfrac{800}{40} = 20\) (nghìn đồng).

Vì mỗi giờ làm thêm trong tuần Hoàng được trả bằng 150% số tiền mà mỗi giờ bạn ấy được trả trong 40 giờ đầu tiên nên mỗi giờ làm thêm trong tuần Hoàng nhận được 20.150%= 30 (nghìn đồng).

Suy ra tổng số tiền Hoàng nhận được (tính cả làm thêm) trong mỗi tuần là: 800+30x (nghìn đồng). 

Vì trong tuần đó bạn Hoàng được trả chín trăm hai mươi nghìn đồng nên ta có phương trình

800+30x=920⇔30x=120⇔x= 4 (thỏa mãn).

Vậy Hoàng đã làm thêm 4 giờ.

Bài 4.

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 năm 2021 môn Toán Ninh Thuận bài 4
2. 

Ta có: Tứ giác BFIK nội tiếp ⇒ ∠FKB = ∠FIB (hai góc nội tiếp cùng chắn cung BF).

⇒∠ZFKB=∠ZFIB = 180° - ∠EIB = 60°

⇒∠FAC = ∠FKB = 60°

⇒∠FAK = ∠FCK (hai góc nội tiếp cùng chắn cung FK) 

Và ∠FKA=∠FCA (hai góc nội tiếp cùng chắn cung AF). 

Mà ∠FCA=∠FCK (CF là phân giác góc ∠KCA)

⇒∠FAK = ∠FKA (= ∠FCA)

⇒△AKF cân tại F (đpcm).

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán tỉnh Ninh Thuận 2021-2022 chính thức sẽ được cập nhật ngay khi kỳ thi diễn ra ngày 06/06/2021.

Cùng ôn tập chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi sắp tới với tuyển tập đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Ninh Thuận nhé:

Tổng hợp đề thi vào lớp 10 môn Toán Ninh Thuận qua các năm

Đề thi vào 10 môn Toán Ninh Thuận năm 2020

hinh-de-thi-tuyen-sinh-lop-10-mon-toan-2020-ninh-thuan

Xem chi tiết đề thi và đáp án tại link: Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán năm 2020 Ninh Thuận

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 2019 Ninh Thuận

Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Ninh Thuận năm 2019 (có đáp án)

Xem chi tiết đề thi và đáp án tại link: Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Ninh Thuận năm 2019 (có đáp án)

Đề toán tuyển sinh lớp 10 Ninh Thuận năm 2018

Bài 1 (2,0 điểm) Giải phương trình và hệ phương trình sau:

a) 7x+5=5x+9

b) \(\left\{\begin{array}{l} 2 x+y=1 \\ x-2 y=8 \end{array}\right.\)

Xem chi tiết đề thi và đáp án tại link: Đáp án đề thi môn Toán vào lớp 10 tỉnh Ninh Thuận năm 2018

   Đọc tài liệu vừa gửi tới các em nội dung chi tiết đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toánnăm 2023 tỉnh Ninh Thuận và tổng hợp đề thi vào 10 môn Toán các năm trước.

   Mong rằng những tài liệu của chúng tôi sẽ là người đồng hành giúp các bạn hoàn thành tốt bài thi của mình. Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 tại đây!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM