Đáp án đề thi môn Toán vào lớp 10 tỉnh Ninh Thuận năm 2018

Cập nhật đề thi chính thức và đáp án tham khảo môn Toán tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Ninh Thuận năm 2018.
Mục lục nội dung

Đề thi  môn Toán vào lớp 10 tỉnh Ninh Thuận năm 2018 chính thức

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT

NĂM HọC 2018 - 2019

Khóa ngày: 01 / 6 / 2018

Môn thi: TOÁN

Thời gian làm bài: 120 phút (Không kể thời gian phát đề)

(Đề chính thức)

ĐỀ:

Đáp án đề thi môn Toán vào lớp 10 tỉnh Ninh Thuận năm 2018

Đáp án đề thi môn Toán vào lớp 10 tỉnh Ninh Thuận năm 2018 1
Đáp án đề thi môn Toán vào lớp 10 tỉnh Ninh Thuận năm 2018 2
Đáp án đề thi môn Toán vào lớp 10 tỉnh Ninh Thuận năm 2018 3
Đáp án đề thi môn Toán vào lớp 10 tỉnh Ninh Thuận năm 2018 4

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM