Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Ninh Thuận năm 2022

Xuất bản ngày 29/04/2022 - Tác giả:

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Ninh Thuận năm 2022 chính thức có đáp án. Tuyển tập đề thi vào 10 Ninh Thuận môn Anh các năm trước.

Mời các bạn tham khảo đề thi vào 10 năm 2022 môn Anh Ninh Thuận được Đọc tài liệu cập nhật đề chính thức kèm đáp án dưới đây.

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn anh Ninh Thuận 2022

Đang cập nhật...

Đề thi sẽ được cập nhật chính thức khi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của tỉnh diễn ra, vì vậy đáp án đề thi vào lớp 10 môn anh tỉnh Ninh Thuận sẽ được cập nhật sau khi kết thúc thời gian thi. 

Xem thêm thông tin tuyển sinh:

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Ninh Thuận 2021

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Ninh Thuận sẽ diễn ra vào thời gian tới. Đọc tài liệu sẽ cập nhật đề thi môn Tiếng Anh ngay sau khi kỳ thi diễn ra ngày 05/06/2021.
Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Ninh Thuận năm 2021

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1C11B21B
2D12B22A
3B13A23C
4C14A24B
5A15D25A
6D16B26B
7C17C27B
8B18A28A
9C19D29A
10C20A30B
31B

32 - Although his life is very hard, he studies very well.

33 - The weather is so terrible that we couldn't ...

34 - The book which he bought at the bookstore is very expensive.

35 - Do you like orange juice or apple juice?

36 - she wanted to send her son to a university

37 - should be educated to preserve traditional values.

38 - she knew how to get access to

39 - seen Peter since he attended the school

Cùng ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới với tuyển tập đề thi vào 10 môn Anh tỉnh Ninh Thuận dưới đây:

Tuyển tập đề thi vào 10 Ninh Thuận môn Anh các năm trước

Đề thi vào 10 môn Anh Ninh Thuận năm 2020

đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Ninh Thuận năm 2020 trang 1

Xem chi tiết đáp án đề thi: Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Ninh Thuận năm 2020

Đề thi vào 10 môn Tiếng Anh Ninh Thuận năm 2019

Part I: Choose the correct answer (A, B, C, D) in each senfence. (2.0 pts)

1. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.

A. teacher

B. meat

C. great

D. seat

Xem chi tiết đáp án đề thi: Đáp án đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh tỉnh Ninh Thuận năm 2019

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh năm 2018 Ninh Thuận​​​​​​​

SECTION 1: USE OF ENGLISH (3.0 points)

Part 1. Choose the correct answer (A, B, C or D) in each sentence. (2.0 pts)

1. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.

A. capture

B. describe

C. decorate

D. celebrate

Xem chi tiết đáp án đề thi: Đáp án đề Anh thi vào lớp 10 Ninh Thuận năm 2018

Trên đây là toàn bộ nội dung của đề thi tiếng Anh vào lớp 10 tỉnh Ninh Thuận các năm mà Đọc Tài Liệu tổng hợp nhằm giúp các em nắm được các thông tin về kỳ thi này.

Mong rằng những tài liệu của chúng tôi sẽ là người đồng hành giúp các bạn hoàn thành tốt bài thi của mình. Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022 tại đây!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM