Đáp án đề thi tổ hợp vào lớp 10 tỉnh Ninh Bình 2022

Xuất bản ngày 08/06/2022 - Tác giả:

Đáp án đề thi tổ hợp vào lớp 10 tỉnh Ninh Bình năm học 2022-2023 tất cả các mã đề. Đề thi tổ hợp vào 10 Ninh Bình các năm trước.

Đề thi tổ hợp vào lớp 10 tỉnh Ninh Bình năm học 2022-2023 nhanh nhất cùng đáp án chi tiết. Mời các bạn xem ngay dưới đây.

Đề thi tuyển sinh lớp 10 tổ hợp Ninh Bình 2022

Đáp án mã đề 357

Đáp án tổ hợp vào 10 Ninh Bình 2022 mã 357
CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1A11C21D31C41B
2D12B22A32C42C
3B13C23A33B43B
4A14C24A34A44D
5D15A25D35A45D
6C16D26D36A46C
7B17C27B37D47B
8D18A28B38C48A
9C19D29C39A49D
10C20B30C40B50C

(ĐÁP ÁN TRONG BÀI KHÔNG PHẢI ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC)

Đề thi tuyển sinh lớp 10 tổ hợp Ninh Bình 2022 mã 357 ảnh 1
Đề thi tuyển sinh lớp 10 tổ hợp Ninh Bình 2022 mã 357 ảnh 2
Đề thi tuyển sinh lớp 10 tổ hợp Ninh Bình 2022 mã 357 ảnh 3
Đề thi tuyển sinh lớp 10 tổ hợp Ninh Bình 2022 mã 357 ảnh 4

Đề thi sẽ được cập nhật chính thức khi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của tỉnh diễn ra, vì vậy đáp án đề thi vào lớp 10 tổ hợp tỉnh Ninh Bình sẽ được cập nhật sau khi kết thúc thời gian thi. 

Xem thêm

Đề thi tổ hợp lớp 10 Ninh Bình năm 2021

Các em mã đề khác có thể theo dõi key dưới đây:

Đáp án đề thi tổ hợp vào lớp 10 tỉnh Ninh Bình 2021 ảnh 1
Đáp án đề thi tổ hợp vào lớp 10 tỉnh Ninh Bình 2021 ảnh 2
Đáp án đề thi tổ hợp vào lớp 10 tỉnh Ninh Bình 2021 ảnh 3

Đáp án đề thi tổ hợp vào lớp 10 tỉnh Ninh Bình 2021 ảnh 4

Đáp án đề Tổ hợp vào 10 Ninh Bình 2021

Đáp án mã đề 132

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1C11C21C31A41A
2A12D22D32D42A
3B13B23B33C43D
4B14B24C34B44D
5A15C25C35B45D
6A16B26D36A46B
7C17A27A37C47B
8D18D28B38C48B
9D19A29A39C49B
10D20B30B40A50D

Đáp án mã đề 357

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1D11A21A31C41A
2A12D22A32C42D
3B13C23C33D43B
4D14C24B34C44D
5C15B25A35B45A
6A16C26B36B46C
7C17A27D37A47C
8B18C28C38B48B
9A19B29D39A49D
10A20D30D40A50D

Đáp án mã đề 485

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1A11D21D31B41A
2D12C22B32D42C
3D13C23C33D43B
4C14B24A34B44C
5D15A25A35D45B
6B16A26A36C46C
7B17C27C37A47D
8C18C28B38A48A
9A19D29D39D49B
10D20B30A40A50C

Đáp án mã đề 570

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1A11D21D31D41A
2D12C22C32A42D
3B13C23D33C43B
4D14A24A34B44C
5C15B25A35B45A
6B16A26C36C46C
7A17C27B37D47D
8B18D28B38C48B
9A19B29A39B49A
10D20C30C40A50D

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của tỉnh sẽ diễn ra vào ngày 09/6/2021, vì vậy đề thi tổ hợp vào lớp 10 tỉnh Ninh Bình 2021 chính thức sẽ được cập nhật ngay lập tức khi kết thúc thời gian thi. 

Ngoài ra, Doctailieu mời các em tham khảo chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 Ninh Bình  qua các năm để đưa ra các lựa chọn nguyện vọng thật đúng đắn.

Đề thi tổ hợp lớp 10 tỉnh Ninh Bình các năm trước

(Năm 2020, Sở GD ĐT Ninh Bình chọn môn thi thứ 3 là Tiếng Anh thay vì tổ hợp như các năm trước đó - do sự ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19)

Đề thi tổ hợp vào 10 Ninh Bình năm 2019

đề thi tổ hợp tuyển sinh vào 10 Ninh Bình 2019 trang 1

Xem thêm chi tiết đáp án đề thi tổ hợp tuyển sinh vào 10 Ninh Bình 2019

Đề thi tổ hợp vào 10 Ninh Bình năm 2018

PHẦN I. KHOA HỌC XÃ HỘI (3,0 điểm) - Thí sinh được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam.

Câu 1: Nội dung cơ bản trong đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1946 – 1954) được Đảng Cộng sản Đông Dương xác định là

A. trường kì đấu tranh bằng con đường hòa bình, buộc thực dân Pháp phải trao trả độc lập cho dân tộc Việt Nam.
B. cuộc chiến tranh chính nghĩa nhằm bảo vệ độc lập dân tộc.
C. toàn dân, toàn diện, trường kì, tự lực cánh sinh, tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế.
D. tranh thủ sự ủng hộ của các lực lượng tiến bộ quốc tế để chống thực dân Pháp, giành độc lập dân tộc.

Câu 2: Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 của quân dân Việt Nam đã phát triển qua ba chiến dịch lớn là:

A. Tây Nguyên, Huế - Đà Nẵng, Hồ Chí Minh.
B. Tây Nguyên, Việt Bắc, Hồ Chí Minh.
C. Tây Nguyên, Biên Giới, Hồ Chí Minh.
D. Tây Nguyên, Hồ Chí Minh, Hòa Bình.

Câu 3: Bước ra khỏi cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai (1945), Liên Xô là nước

A. thắng trận, kinh tế phát triển.
B. thắng trận nhưng chịu tổn thất hết sức nặng nề.
C. bại trận nhưng kinh tế tăng trưởng cao.
D. thu được nhiều lợi nhuận từ việc buôn bán vũ khí.

Xem thêm chi tiết đáp án đề thi tổng hợp vào lớp 10 Ninh Bình 2018

Trên đây là nội dung đáp án đề thi vào 10 môn tổ hợp tỉnh Ninh Bình năm 2022 và các năm trước đó để các em đối chiếu, thử sức với các đề khác nhau. Chúc các em luôn học tốt và đạt kết quả cao trong kì thi tuyển sinh vào lớp 10 này.  Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022 tại đây!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM