Bài 7 trang 173 sgk Vật lí 10

Hướng dẫn giải bài 7 trang 173 sách giáo khoa môn Vật lí lớp 10 : Xác định nhiệt độ của nước khi bắt đầu có sự cân bằng nhiệt
Mục lục nội dung

Đề bài:

Một bình nhôm khối lượng 0,5kg chứa 0,118 kg nước ở nhiệt độ 20Vật Lý lớp 10 đáp án bài 7 trang 173 sgk. Người ta thả vào bình một miếng sắt khối lượng 0,2 kg đã được nung  nóng tới 75Vật Lý lớp 10 đáp án bài 7 trang 173 sgk. Xác định nhiệt độ của nước khi bắt đầu có sự cân bằng nhiệt.
Bỏ qua sự truyền nhiệt ra môi trường bên ngoài. Nhiệt dung riêng của nhôm là 896 J/(kg.K) ; của nước là 4,18.Vật Lý lớp 10 đáp án bài 7 trang 173 sgkJ/(kg.K), của sắt là 0,46 J/(kg.K).

Đáp án bài 7 trang 173 sgk Vật lí lớp 10

Ta có:

Vật Lý lớp 10 đáp án bài 7 trang 173 sgk

Trạng thái cân bằng nhiệt:


Vật Lý lớp 10 đáp án bài 7 trang 173 sgk

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

Tâm Phương (Tổng hợp)
Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ