Giải bài tập Vật Lý lớp 10 bài 5 trang 173 sgk

Chọn ra câu khăng định đúng dựa vào những kiến thức về nội năng

Đề bài

Câu nào sau đây nói về nội năng là không đúng ?

A. Nội năng là một dạng năng lượng.
B. Nội năng có thể chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác.
C. Nội năng là nhiệt lượng.
D. Nội năng của một vật có thể tăng lên, giảm đi.

Đáp án

Chọn C
Số đo độ biến thiên nội năng trong quá trình truyền nhiệt là nhiệt lượng.
Nội năng không phải là nhiệt lượng.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài tập Vật Lý lớp 10 bài 5 trang 173 sgk để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu