Cách giải bài 4 trang 173 sgk Vật Lý lớp 10

Khái niệm về nội năng của một vật và công thức của nội năng
Mục lục nội dung

Đề bài

Nội năng của một vật là?

A. tổng động năng và thế năng của vật.
B. tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật.
C. tổng nhiệt lượng và cơ năng mà vật nhận được trong quá trình truyền nhiệt và thực hiện công
D. nhiệt lượng vật nhận được trong quá trình truyền nhiệt.
Chọn đáp án đúng.

Đáp án

Chọn B
Nội năng của một vật là tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật.

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

X