Đáp án bài 6 trang 173 sgk Vật Lý lớp 10

Xác định câu nói chưa đúng khi phát biểu về nhiệt lượng
Mục lục nội dung

Đề bài

Câu nào sau đây nói về nhiệt lượng là không đúng?

A. Nhiệt lượng là số đo độ tăng nội năng của vật trong quá trình truyền nhiệt.
B. Một vật lúc nào cũng có nội năng, do đó lúc nào cũng có nhiệt lượng.
C. Đơn vị của nhiệt lượng cũng là đơn vị của nội năng.
D. Nhiệt lượng không phải là nội năng.

Đáp án

Chọn B
Chỉ khi nào vật có sự biến thiên nội năng thì mới có nhiệt lượng.

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ