Cách giải bài 8 trang 173 sgk Vật Lý lớp 10

Xuất bản: 29/08/2018

Xác định nhiệt dung riêng của chất làm kim loại khi biết điều kiện bắt đầu cân bằng nhiệt

Mục lục nội dung

Đề bài

Một nhiệt lượng kế bằng đồng thau khối lượng 128 g chứa 210 g nước ở nhiệt độ 8,4Cách giải bài 8 trang 173 sgk Vật Lý lớp 10
. Người ta thả một miếng kim loại khối lượng 192 g đã nung nóng tới 100oC vào nhiệt lượng kế. Xác định nhiệt dung riêng của chất làm miếng kim loại biết rằng nhiệt độ khi bắt đầu có sự cân bằng nhiệt là 21,5Cách giải bài 8 trang 173 sgk Vật Lý lớp 10.
Bỏ qua sự truyền nhiệt ra môi trường bên ngoài. Nhiệt dung riêng của đồng thau là 0,128.Cách giải bài 8 trang 173 sgk Vật Lý lớp 10J(kg.K).

Đáp án

Ta có

Cách giải bài 8 trang 173 sgk Vật Lý lớp 10

- Trạng thái cân bằng nhiệt
Cách giải bài 8 trang 173 sgk Vật Lý lớp 10

Vậy nhiệt dung riêng của chất làm miếng kim loại là 0,78.Cách giải bài 8 trang 173 sgk Vật Lý lớp 10 J/kg.K

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM