Mục lục bài học

Bài 5 trang 50 SGK Đại số 10

Giải bài 5 trang 50 sách giáo khoa môn Toán Đại số lớp 10 : Chỉ ra khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số đã cho trong các trường hợp a>0, a<0

Đề bài: Chỉ ra khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số  trong các trường hợp 

Đáp án bài 5 trang 50 sgk Toán đại số lớp 10

*) Trường hợp a > 0

Hàm số đồng biến trên 

Hàm số nghịch biến trên 

*) Trường hợp a < 0

Hàm số đồng biến trên 

Hàm số nghịch biến trên 

 

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu