Đáp án bài 25 trang 66 sgk hình học lớp 10

Lựa chọn phát biểu đúng dựa vào tọa độ các đỉnh của tam giác đã cho

Đề bài

Cho tam giác ABC có A = (-1;1), B = (1;3), C = (1;-1)

Trong các phát biểu sau đây hãy chọn các phát biểu đúng

A. ABC là tam giác có ba cạnh bằng nhau
B. ABC là tam giác có ba góc đều nhọn
C. ABC là tam giác cân tại B (có BA = BC)
D. ABC là tam giác vuông cân tại A

Đáp án

Đáp án bài 25 trang 66 sgk hình học lớp 10

Chọn D

doctailieu.com
Tải về
Back to top