Consequently là gì? Ví dụ sử dụng từ Consequently trong câu

Xuất bản ngày 22/05/2020 - Tác giả:

Giải thích chi tiết nghĩa của từ Consequently tiếng Việt là gì và các ví dụ cùng các từ đồng nghĩa - trái nghĩa với Consequently trong tiếng Anh.

Không chỉ giúp bạn biết Consequently nghĩa là gì mà bài viết này sẽ gúp bạn biết được cách phát âm và sử dụng từ Consequently sao cho đúng qua các ví dụ...

Cùng tham khảo:

Cách phát âm từ Consequently

UK: ˈkɒn.sɪ.kwənt.li

US: ˈkɑːn.sə.kwənt.li


Nghĩa của từ Consequently

Phó từ

Do đó, vì vậy cho nên, bởi thế; vậy thì.

Cách dùng consequently
CONSEQUENTLY có thể dùng để mở đầu câu
Ex: We have invested too much money in this project. CONSEQUENTLY, we are in financial difficulties.

Ví dụ sử dụng từ Consequently trong câu

  • All the shops were closed, and consequently we couldn't buy any food.
  • Doctors are short of time to listen and consequently tend to prescribe drugs whenever they can.
  • There is inadequate childcare provision and consequently many women who wish to work are unable to do so.
  • The company is trying to reduce its costs; consequently, staff who leave are not being replaced.
  • His explanation was full of technical jargon. Consequently, nobody understood it at all!
  • She is always bad-tempered, and consequently doesn't have many friends.

Từ đồng nghĩa và trái nghĩa với Consequently

Đồng nghĩa với Consequently

  • accordingly,
  • ergo
  • hence
  • so
  • therefore
  • thereupon
  • thus
  • wherefore

Xem thêm:

Burden là gì

Breadwinner là gì

Attendance là gì

Tham khảo

Để học tốt hơn, các bạn có tham khảo thêm nghĩa và cách sử dụng từ Consequently:

  • https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/consequently

Trên đây chúng tôi đã biên soạn giải thích Consequently tiếng Việt là gì và các ví dụ với mong hỗ trợ các bạn học tốt hơn. Ngoài ra bạn cũng có thể tham khảo thêm các tài liệu hướng dẫn soan anh 9 để học tốt và đạt được kết quả cao trong môn Tiếng Anh lớp 9.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM